Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přehled lékařských péčí

Tento přehled poskytuje několik základních variant profiltrování evidence LP. Barevná legenda odpovídá evidenci lékařských péčí.

Přehled okna

Přehled okna 1 Základní přehled, není nijak filtrován.
2 Přehled umožňující zobrazit LP naplánované v určitém období.
3 Přehled LP, kterým končí platnost ve zvoleném měsíci.
4 Přehled LP, které jsou propadlé ke zvolenému datu.
5 Barevná legenda přehledu odpovídá legendě v evidenci LP.

Tisk do docx

Vybereme možnost tisku pro jednoho zaměstnance nebo pro tisk více zaměstnanců najednou Přehled okna

1 Možnost tisku jednoho nebo více zaměstnanců do šablony Wordu nebo Open Office

Vybereme šablonu, kterou chceme tisknout.

Přehled okna

Pokud požadovaná šablona neexistuje v nabídce, musíme jí v Administraci zadat potřebné údaje.

Přehled okna

Žádost o provedení lékařské prohlídky

Základní šablona, kde se dočítají prvky, a kterou lze dále upravovat, a uložit i pod jiným názvem. Má-li se vám vaše nová přejmenovaná šablona zobrazit, dodržte stejné pojmenování kategorie „LekarskaPeceZadost“.

Přehled okna

Prvky, které se dočítají:

Přehled okna

Přehled okna