Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Evidence lékařských péčí

Přehled okna

Přehled okna 1 Barvy řádku značí stav LP:
Modré pozadí značí, že LP je jednorázová a již proběhla,
Zelené pozadí značí, že LP se periodicky opakuje, již proběhla, a je stále platná (ještě neuplynula perioda pro opakování),
Oranžové pozadí označuje LP se periodicky opakuje, již proběhla, a která je již po termínu platnosti - tudíž neplatné.
2 Zvolená osoba.
3 Zvolená lékařská péče.
4 Výčet termínů.
5 Poznámky k LP.