Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:g0_oe [2016/07/22 07:57] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Operativní evidence drobného majetku v spotřebě ======
  
 +Volba umožňuje v závislosti na přidělených oprávněních prohlížet a měnit data v evidenci dlouhodobého majetku.\\
 +Obecný vzhled a ovládání aplikace Orsoft Open je uveden v základní části – základy obsluhy – ovládání.\\
 +V evidence dlouhodobého majetku je prvním řádku záhlaví pořizovacího okna uvedeno aktuální období zpracování evidence dlouhodobého majetku, v dalším řádku jsou pak zobrazeny ikony zpřístupňující možné operace.
 +\\
 +\\
 +===== Ikony v záhlaví pořizovací obrazovky =====
 +V levé části jsou umístěny ikony, které se používají standardně v celém Orsoft Open.\\ ​
 +Zde je odkaz na popis standardních ikon – Základní část – základy obsluhy – ovládání:​
 +              * [[:​orsoftopen:​o0:​o0_ovladani|Ovládání]]
 +
 +V pravé části jsou ikony určené pro podsystém: ​
 +
 +**Čtyřlístky** - umožňují filtrovat v Operativní evidenci podle různých hledisek:
 +     *Vše - tj. živá kmenová data plus úbytky za celou historii OE
 +     *Jen živá kmenová data
 +     *Jen úbytky za celou historii OE
 +
 +**Změny** - zobrazí změnové záznamy aktuálního roku všech inventárních čísel.\\
 +**Hromadné změny**- zde se provádí hromadné změny, např. změna útvaru nebo umístění. \\ 
 +\\
 +\\
 +             
 +===== Pořizované a zobrazované údaje =====
 +
 +  * **Inventární číslo** - jednoznačné numerické 12-místné číslo majetku, při zadání již existujícího inventárního čísla se nabídne nejbližší další
 +  * **Útvar** - kód organizačního členění pro podnikatelské organizace - vazba na číselník útvarů //okutv//
 +  * **Název** - název položky drobného majetku ve spotřebě
 +  * **Klíč pohybu** - kód posledního pohybu na kartě OE (dle číselníku //​g0zpooe//​) ​
 +  * **Datum zařazení** - datum zařazení ve formátu //​datetime//​
 +  * **Datum vyřazení** - datum vyřazení ve formátu //​datetime//​
 +  * **Číslo dokladu** - číslo dokladu např. pro zařazení majetku, editovatelné uživatelem
 +  * **Umístění** - položka pro lokalizaci majetku z hlediska inventarizace,​ šestimístná,​ volitelná vazba na číselník //g0umi//
 +  * **Odpovědná osoba** - položka pro lokalizaci odpovědné osoby za položku DM, až šestimístná,​ volitelná vazba na číselník //osoby//
 +  * **Klasifikace** - zatřídění,​ vazba na číselník //​g0kla// ​
 +  * **Výrobní číslo** - výrobní číslo pro neinvest.majetek
 +  * **Typ** - typ nebo také druhotná klasifikace OE
 +  * **Klasifikace 2** - další možné zatřídění,​ bez vazby na číselník ​
 +  * **počet kusů** - počet kusů v rozsahu od 1 do 99999
 +  * **cena za kus** - pořizovací cena jednoho kusu
 +  * **cena celková** - pořizovací cena jednoho kusu vynásobená počtem kusů, pouze zobrazovaný údaj
 +  * **hodnotové údaje 1, 2** - numerická pole
 +