Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Vodoměry

8-O Vodoměry jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence všech vodoměrů a to včetně provádění jejich pohybů se zajištěním vazby do skladů.

Základní pojmy


Složení názvu ve ZVODOM

Pokud dané číslo výrobku ještě neexistuje v ceníku (lcicen), skládá se název takto:

 • Text dle číselníku Druh (bez obsahu závorek)
 • „mezera“
 • Text dle číselníku Velikost.

Pokud dané číslo výrobku již existuje v ceníku (lcicen), název se přebírá.

Název na kartě nelze měnit.


Složení čísla výrobku ve ZVODOM:

Majitel-Druh-Velikost-Příznak 1/2/3


Stavy vodoměrů:

10 - v síti – nový (nalezenec) (příznak S)
11 - v síti (příznak S)
20 - v opravně (příznak O)
30 – na skladě – nový (příznak N)
31 – na skladě – k montáži (po opravě) (příznak N)
32 – demontovaný na skladě (příznak D)
33 - k likvidaci (příznak V)

Seznam příznaků:

N - na skladě
S - v síti namontovaný
D - demontovaný na skladě
d - demontovaný u montéra
M - u montéra
O - v opravě
V - vyřazený z evod likvidací
P - vyřazený z evod prodejem
K – předaný na cejchování
Z – předaný na přezkoušení

Další nabídka

Pozn.: Zde je kompletní seznam pohybů nad vodoměry. Funkcionalita všech uvedených pohybů je popsána na stránce „Pohyby vodoměrů“ a liší se podle varianty ZISu (podle uživatele).

 • Definice oprávnění pro profil
 • Meziskladový převod
 • Zaslání do opravny
 • Převzetí z opravny
 • Demontáž
 • Montáž
 • Demontáž a následná montáž
 • Prodej vodoměru
 • Prodej a nákup mezi majiteli
 • Výdej montérům
 • Vrácení od montéra
 • Vyřazení z evidence
 • Oprava ceny nakoupeného VDM
 • Oprava ceny opraveného VDM
 • Zaslání na cejchování
 • Vrácení z cejchování
 • Zaslání na přezkoušení
 • Vrácení z přezkoušení
 • Oprava údajů montáže
 • Oprava údajů demontáže
 • Montáž prodaného VDM
 • Prodej demontovaného VDM
 • Prodej se změnou majitele
 • Hromadné akce
  • Zaslání do opravy
  • Převzetí z opravy
  • Meziskladový převod nových
  • Příprava meziskladového převodu demontovaných
  • Meziskladový převod demontovaných
  • Odznačení čísla balíčku
  • Vrácení demontovaných na sklad
  • Předání montérovi
  • Vrácení od montéra
  • Zaslání na přezkoušení
  • Vrácení z přezkoušení
  • Prodej
 • Reklamace
 • Nový záznam komunikace TIC

Tisky

 • Hromadné akce
  • Zaslání do opravy
 • Definice oprávnění pro profil
 • Montážní listy
  • Montážní list - výměna
  • Montážní listy - hromadně
  • Montážní list - nový
 • Aktivní balíčky vodoměrů
 • Vodoměry vrácené od montérů
 • Vodoměry vydané k montáži u montérů
 • Demontované vodoměry u montérů
 • Inventární sestava
 • Vodoměry na cejchování
 • Vodoměry na přezkoušení
 • Export vodoměrů do Excelu
 • Statistika vodoměrů podle obcí (tisk, Excel)
 • Statistika vodoměrů podle montérů (tisk, Excel)
 • Statistika vodoměrů podle montérů po dnech (tisk, Excel)
 • Hromadný převod demontovaných vodoměrů
 • VHZ nové - Excel
 • Vodoměry do opravy - Excel
 • Statistika počtu vodoměrů měsíční - Excel