Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Pohyby vodoměrů

Všechny pohyby se budou nabízet (kromě 900 a 902) přes „Další nabídka“ z editačního programu „Vodoměry“. Zde je kompletní popis funkcionality pohybů nad vodoměry. Ovšem funkcionalita se někdy liší podle varianty ZISu (podle uživatele).


900 Příjem nákupem

 • jedná se o příjem nákupem vodoměrů (nových) na centrální sklad
 • provádí se přes funkcionalitu „Založení nového záznamu“
 • musí ze vyplnit vždy Druh, Velikost, Poř.cena (jen na 2 deset.místa!) a Datum nákupu
 • Stav vodoměru se nastavuje = „30“ (pořízení nového)
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „N“ (na skladě)
 • Majitel se musí vždy = 1 (ŠPVS)
 • Závod bude vždy napevno = 00, zadávat se bude jen středisko vyfiltrované za tento závod
 • Datum cejchu se bude nabízet VŽDY jako 1.1.následujícího roku (ale lze přeeditovat), Platnost DO je plus 6 let
 • na položce „Určení vodoměru“ se provádí kontrola na číselník, ale přednabízí se = 1
 • pokud sestavené číslo výrobku není v ceníku, objeví se chybová hláška, ale program záznam uloží
 • na konci pořízení se objeví okno pro zadání počtu kopií, pokud je toto zadané číslo větší než 1, provede se vygenerování tolika nových karet vodoměrů, kolik bylo zadáno a to se vzestupným nepřetržitým číslem vodoměru (jedná se de facto o Hromadné pořízení nákupem)
 • provádět může jen pracovnice centrálního skladu (role VODCS)
 • výsledná cena na vodoměru = zadaná nová cena, výsledná cena na pohybu = zadaná nová cena

Storno pořízení nákupem

 • přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 • povolit jen u těch vodoměrů, u nichž existuje pouze jediný pohyb a to o pořízení
 • vznikne nový pohyb jako pro pořízení, kde bude jednotková cena kladná v původní výši, nové číslo dokladu a záporné množství
 • pokud se storno ve Skladech povede, změní se příznak vodoměru na „X“ = storno

901 Meziskladový převod

 • jedná se o Převod přesunem vodoměru stejného vlastníka (nové nebo opravené) z centrálního skladu na provozy – tj. sklad musí být = 10! Majitel může být jakýkoli.
 • vodoměr musí mít Příznak = „N“ a může být jak nový tak opravený (vrácený z opravy) – tj. 30 i 31
 • při hromadném meziskl.převodu lze i převést stav 32, tj. demontované!!
 • provádět může jen pracovnice centrálního skladu (role VODCS)
 • Příznak ani Stav vodoměru se nemění
 • tento pohyb lze použít i jen pro samotnou změnu Druhu a Velikosti
 • výsledkem je ve Vodoměrech 1 pohyb a pak ve Skladech 2 (901 Příjem, 951 Výdej)
 • výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu cena je dočtena dle původního skladu co byl na vodoměru dle původního čísla výrobku na vodoměru (cena se hledá jen v případě majitele = 1, jinak je nulová )

902 Nalezenec

 • jedná se o příjem vodoměrů v cizím vlastnictví (nových nebo po opravě) do evidence za 0,-Kč
 • neprovádí se jako pohyb přes „Další nabídka“, ale začátek je společný pro PŘÍJEM NÁKUPEM, tj. bude jedná se o pořízení nového vodoměru
 • pokud při pořízení je zadána Pořizovací cena nulová, a role je VODCS nebo ADMIN ,objeví se dotaz, zda se jedná o nalezence. Pokud ano, nastaví se Stav vodoměru = „10“ (nový v síti) a Příznak = „S“ (v síti)
 • pro přihlášení jiné než VODCS nebo ADMIN se hned na začátku pořízení zeptá na pořízení NALEZENCE . Ne - editace končí, ANO - pořízuje se nalezenec s příznakem „S“= v síti s nutností zadat hned při pořízení OM. Zároveň lze zadat i stav odečtu, datum odečtu, stav kontrolního odečtu, datum kontrolního odečtu.
 • výsledná cena na vodoměru = nula, výsledná cena na pohybu = nula
 • zde přibyla pro MěVaK a VaK Trutnov další funkcionalita - dotaz zda je to pořízení nalezence na sklad. Pokud NE - nalezenec pro připojení do sítě s příznakem „S“ a zadáním OM, ANO - pořídí se nalezenec na sklad s příznakem „N“ a OM se nepořizuje.

903 Demontáž

 • jedná se o příjem demontovaného starého vodoměru ze sítě do skladu, fyzické předání na sklad je volitelné
 • Stav vodoměru se nastavuje = „32“ (demontovaný na skladě)
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „D“ (demontované, rozbité - k opravě) anebo „d“ (dosud neproběhlo fyzické předání od montéra na sklad
 • Příznak 1/2/3 se nastavuje = „3“ (demontovaný), tj. dochází ke změně čísla výrobku!!!
 • výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu je nulová

904 Montáž

 • jedná se o výdej vodoměru (nového nebo opraveného) do sítě (na montáž)
 • Stav vodoměru se nastavuje = „11“ (v síti)
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „S“ (v síti)
 • Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny, čet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 • výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena dle skladu co je na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru (cena se hledá jen v případě majitele = 1, jinak je nulová )

Storno montáže

 • je možné pouze když ještě vodoměr ještě nemá zápis v dávkách (ZODDAVKY1)
 • jrovádí se přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 • storno odmazává vodoměr z OM a vrací původní příznaky vodoměru jak byly před pohybem

905 Zaslání do opravny

 • jedná se o výdej vodoměru do opravy
 • Stav vodoměru se nastavuje = „20“ (v opravně)
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „O“ (v opravě)
 • za stejný druh vodoměru lze provést pohyb hromadně
 • výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu je nulová

906 Převzetí z opravny

 • Jedná se o příjem vodoměrů (opravených) za cenu 80% původního nákupu na zadaný sklad (na jinou kartu tzv.opraveného vodoměru, tj. na stav 31), tj. mění se pořizovací cena na kartě vodoměru
 • Stav vodoměru se nastavuje = „31“ (pořízení staršího)
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „N“ (na skladě)
 • Příznak 1/2/3 se nastavuje = „2“ (použitý) tj. dochází ke změně čísla výrobku!!!
 • Lze zároveň měnit i Druh a Velikost
 • Výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu se hledá přes všechny sklady 10,11,12,13 dle čísla výrobku na vodoměru, ale hledá se nová karta, tj. 1 na konci (cena se hledá jen v případě majitele = 1, jinak je nulová )

907 Vyřazení z evidence

 • Jedná se o likvidaci neprodejného vodoměru
 • Stav vodoměru se nastavuje = „33“ (k likvidaci)
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „V“ (vyřazen likvidací)
 • Týká se to těch vodoměrů, které se sice fyzicky vrací (anebo už ani nevrací) z opravy, ale jsou neopravitel
 • Výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru

Storno vyřazení likvidací

 • Provádí se přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 • Vzniká nový pohyb jako pro vyřazení, kde je cena v původní výši, nové číslo dokladu a záporné množství
 • Storno vrací původní příznaky vodoměru jak byly před pohybem

908 Prodej mezi majiteli

 • Jedná se o výdej vodoměru jinému vlastníkovi v rámci evidence vodoměrů
 • Provádí se jen změna majitele (F2 výběr) – nic jiného se nemění. Tj. stav zůstává stejný!
 • Jedná se vlastně o změnu čísla výrobku, proto je to účetní pohyb
 • Zadává se skladová přirážka v % (15 nebo 20)
 • Na pohyb se zapíše do pole „Prodejní cena“ skl.cena včetně přirážky
 • Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny
 • Zakázka lze volitelně zadat
 • čet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 • Výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena přes sklad na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru

Storno prodeje mezi majiteli

 • je možné provádět i když se nejedná o poslední pohyb na kartě vodoměru
 • provádí se přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 • storno vrací původní příznaky vodoměru jak byly před pohybem

909 Prodej vodoměru

 • Jedná se o výdej vodoměru jinému vlastníkovi mimo Evidenci vodoměrů
 • Stav vodoměru se nemění
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „P“ (vyřazen z evidence prodejem)
 • Zadává se skladová přirážka v % (15 nebo 20)
 • Na pohyb se zapíše do pole „Prodejní cena“ skl.cena včetně přirážky
 • Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny
 • Účet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 • Výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena přes sklad na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru

Storno prodeje odběrateli

 • Provádí se přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 • Vzniká nový pohyb jako pro prodej, kde je cena v původní výši, nové číslo dokladu a záporné množství
 • Storno vrací původní příznaky vodoměru jak byly před pohybem

910 Prodej se změnou majitele

 • Jedná se o výdej vodoměru jinému vlastníkovi v rámci evidence vodoměrů - specifický pohyb jen pro MěVaK
 • Provádí se jen změna majitele (F2 výběr) – nic jiného se nemění. Tj. stav zůstává stejný!
 • Jedná se vlastně o změnu čísla výrobku, proto je to účetní pohyb
 • Zadává se skladová přirážka v % (15 nebo 20)
 • Na pohyb se zapíše do pole „Prodejní cena“ skl.cena včetně přirážky
 • Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny
 • Zakázka lze volitelně zadat
 • Účet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 • Výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena přes sklad na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru

981 Zaslání na přezkoušení

 • jedná se o předání demontovaných vodoměrů (jen 32) na přezkoušení
 • Stav vodoměru se nemění
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „Z“ (na přezkoušení)
 • nepromítá se do Skladů, jedná se jen o “inventurní rozdíl”
 • výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru

982 Vrácení z přezkoušení

 • jedná se o vrácení vodoměru z přezkoušení
 • Stav vodoměru se nemění
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „D“ (Demontovaný)
 • výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru

983 Oprava montáže

 • jedná se o opravu údajů provedené montáže VDM - v pohybech musí existovat věta o montáži, která se opraví
 • opravit lze důvod montáže, stav montáže, středisko, účet a datum montáže

984 Oprava demontáže

 • jedná se o opravu údajů provedené demontáže VDM - v pohybech musí existovat věta o demontáži, která se opraví
 • opravit lze důvod demontáže, stav demontáže a datum demontáže

987 Prodej demontovaného vodoměru

 • Jedná se o výdej vodoměru jinému vlastníkovi mimo Evidenci vodoměrů - je to analogie s Prodejem, ale vodoměr musí být demontován
 • Stav vodoměru se nemění
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „P“ (vyřazen z evidence prodejem)
 • Zadává se skladová přirážka v % (15 nebo 20)
 • Na pohyb se zapíše do pole „Prodejní cena“ skl.cena včetně přirážky
 • Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny
 • Účet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 • Výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena přes sklad na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru

988 Převod příznaku z N na D

 • jedná se o změnu příznaku vodoměru z „N“= na skladě na „D“= demontovaný - specifický pohyb pro VaK Trutnov
 • provádí se přes „Další nabídka“

989 Převod příznaku z D na N

 • jedná se o změnu příznaku vodoměru z „D“= demontovaný na „N“= na skladě - specifický pohyb pro VaK Trutnov
 • provádí se přes „Další nabídka“

991 Výdej montérům

 • Jedná se o výdej montérům a to jak nových, tak opravených vodoměrů
 • Nepromítá se do Skladů, jedná se jen o “inventurní rozdíl”
 • Stav vodoměru se nemění
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „M“ (u montéra)
 • výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu se nemění

992 Vrácení od montéra

 • Jedná se o vrácení vodoměru od montéra do skladu
 • Stav vodoměru se nemění
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „N“ (na skladě)
 • výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu se nemění

993 Změna ceny nakoupeného vodoměru:

 • provádí se přes pohyb na vodoměru (pokud dojde ke změně ceny)
 • povolit jen u těch vodoměrů, u nichž existuje pouze jediný pohyb a to o pořízení 900 nebo o změně ceny 993
 • do ZVODPOH nezapisuje nový pohyb, pouze se přepíše původní - s novou cenu a s kódem 993 a také na ZVODOM se změní cena
 • toto lze provádět opakovaně , ale jen pokud je vodoměr na skladě - stav = 30 a je to jediný existující pohyb
 • z hlediska skladů se jedná o neúčetní pohyb
 • výsledná cena na vodoměru = zadaná nová cena, výsledná cena na pohybu = zadaná nová cena

994 Oprava čísla vodoměru

 • provádí se opravou karty, nikoliv přes „Další nabídka“
 • jedná se o neúčetní pohyb
 • může dělat jen skladnice centrálního skladu!
 • lze změnit i pro ty vodoměry, u kterých není žádný pohyb a i pro ty, u kterých je více pohybů – změní to pak číslo vodoměru samozřejmě všude
 • Stav vodoměru se nemění
 • Příznak vodoměru se nemění
 • výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu se nemění

995 Vrácení demontovaných na sklad

 • jedná se o fyzické vrácení demontovaných vodoměrů na sklad
 • provádí se přes „Další nabídka“
 • pohyb pouze provede změnu Příznaku z „d“ (demontovaný, který ještě není fyzicky na skladě) na „D“ (demontovaný na skladě)
 • výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru

996 Zaslání na cejchování

 • jedná se o předání vodoměrů na cejchování
 • Stav vodoměru se nemění
 • nepromítá se do Skladů, jedná se jen o “inventurní rozdíl”
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „K“ (na cejchování)
 • výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru

997 Vrácení z cejchování

 • jedná se o vrácení vodoměru z cejchování
 • Stav vodoměru se nemění
 • Příznak vodoměru se nastavuje = „N“ (na skladě)
 • změní se datum cejchování na zadané Datum pohybu
 • výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru

998 Změna ceny opraveného vodoměru:

 • provádí se přes pohyb na vodoměru (pokud dojde ke změně ceny)
 • povolit jen u těch vodoměrů, u nichž poslední pohyb je návrat z opravy, tj. 906
 • do ZVODPOH nezapisuje nový pohyb, pouze se přepíše původní č.906 - s novou cenu a s kódem 998 a také na ZVODOM se změní cena
 • toto lze provádět opakovaně , ale jen pokud je vodoměr na skladě - stav = 31 a je to poslední pohyb s kódem 906 nebo 998
 • z hlediska skladů se jedná o neúčetní pohyb
 • výsledná cena na vodoměru = zadaná nová cena, výsledná cena na pohybu = zadaná nová cena

Storno pohybu

 • lze provádět pouze u vybraných pohybů, tak je je popsáno výše
 • údaje na vodoměru se vrací k hodnotám jak byly před pohybem

Další nabídka

 • Definice oprávnění pro profil
 • Pohyby do Excelu
 • Oprava účetních údajů