Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:vodom:zvodom [2018/08/09 07:12]
orsoftopen:z0:vodom:zvodom [2018/08/09 08:12] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Vodoměry ======
 +
 +
 +8-O Vodoměry jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence všech vodoměrů a to včetně provádění jejich pohybů se zajištěním vazby do skladů.
 +
 +
 +===== Základní pojmy =====
 +
 +
 +----
 +
 +
 +__Složení názvu ve ZVODOM__ ​
 +
 +
 +Pokud dané číslo výrobku ještě neexistuje v ceníku (lcicen), skládá se název takto:
 +
 +
 +    * Text dle číselníku Druh (bez obsahu závorek)
 +    * „mezera“
 +    * Text dle číselníku Velikost.
 +
 +
 +Pokud dané číslo výrobku již existuje v ceníku (lcicen), název se přebírá.
 +
 +
 +Název na kartě nelze měnit.
 +
 +
 +----
 +
 +
 +__Složení čísla výrobku ve ZVODOM:​__ ​
 +
 +
 +Majitel-Druh-Velikost-Příznak 1/2/3
 +
 +
 +----
 +
 +
 +__Stavy vodoměrů:​__ ​
 +
 +
 +<​code>​
 +10 - v síti – nový (nalezenec) (příznak S)
 +11 - v síti (příznak S)
 +20 - v opravně (příznak O)
 +30 – na skladě – nový (příznak N)
 +31 – na skladě – k montáži (po opravě) (příznak N)
 +32 – demontovaný na skladě (příznak D)
 +33 - k likvidaci (příznak V)
 +</​code>​
 +
 +
 +----
 +
 +
 +__Seznam příznaků:​__ ​
 +
 +
 +<​code>​
 +N - na skladě
 +S - v síti namontovaný
 +D - demontovaný na skladě
 +d - demontovaný u montéra
 +M - u montéra
 +O - v opravě
 +V - vyřazený z evod likvidací
 +P - vyřazený z evod prodejem
 +K – předaný na cejchování
 +Z – předaný na přezkoušení
 +</​code>​
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== Další nabídka ===== 
 +
 +
 +Pozn.: Zde je kompletní seznam pohybů nad vodoměry. Funkcionalita všech uvedených pohybů je popsána na stránce "​Pohyby vodoměrů"​ a liší se podle varianty ZISu (podle uživatele).
 +
 +
 +    * Definice oprávnění pro profil
 +    * Meziskladový převod
 +    * Zaslání do opravny
 +    * Převzetí z opravny
 +    * Demontáž
 +    * Montáž
 +    * Demontáž a následná montáž
 +    * Prodej vodoměru
 +    * Prodej a nákup mezi majiteli
 +    * Výdej montérům
 +    * Vrácení od montéra
 +    * Vyřazení z evidence
 +    * Oprava ceny nakoupeného VDM
 +    * Oprava ceny opraveného VDM
 +    * Zaslání na cejchování
 +    * Vrácení z cejchování
 +    * Zaslání na přezkoušení
 +    * Vrácení z přezkoušení
 +    * Oprava údajů montáže
 +    * Oprava údajů demontáže
 +    * Montáž prodaného VDM
 +    * Prodej demontovaného VDM
 +    * Prodej se změnou majitele
 +    * Hromadné akce
 +      * Zaslání do opravy
 +      * Převzetí z opravy
 +      * Meziskladový převod nových
 +      * Příprava meziskladového převodu demontovaných
 +      * Meziskladový převod demontovaných
 +      * Odznačení čísla balíčku
 +      * Vrácení demontovaných na sklad
 +      * Předání montérovi
 +      * Vrácení od montéra
 +      * Zaslání na přezkoušení
 +      * Vrácení z přezkoušení
 +      * Prodej
 +    * Reklamace
 +    * Nový záznam komunikace TIC
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== Tisky =====
 +
 +
 +    * Hromadné akce
 +      * Zaslání do opravy
 +    * Definice oprávnění pro profil
 +    * Montážní listy
 +      * Montážní list - výměna
 +      * Montážní listy - hromadně
 +      * Montážní list - nový
 +    * Aktivní balíčky vodoměrů
 +    * Vodoměry vrácené od montérů
 +    * Vodoměry vydané k montáži u montérů
 +    * Demontované vodoměry u montérů
 +    * Inventární sestava
 +    * Vodoměry na cejchování
 +    * Vodoměry na přezkoušení
 +    * Export vodoměrů do Excelu
 +    * Statistika vodoměrů podle obcí (tisk, Excel)
 +    * Statistika vodoměrů podle montérů (tisk, Excel)
 +    * Statistika vodoměrů podle montérů po dnech (tisk, Excel)
 +    * Hromadný převod demontovaných vodoměrů
 +    * VHZ nové - Excel
 +    * Vodoměry do opravy - Excel
 +    * Statistika počtu vodoměrů měsíční - Excel