Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:vodom:zvodpoh [2018/08/09 09:34] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Pohyby vodoměrů ======
 +
 +
 +Všechny pohyby se budou nabízet (kromě 900 a 902) přes „Další nabídka“ z editačního programu "​Vodoměry"​.
 +Zde je kompletní popis funkcionality pohybů nad vodoměry. Ovšem funkcionalita se někdy liší podle varianty ZISu (podle uživatele).
 +
 +----
 +
 +
 +===== 900 Příjem nákupem =====
 +
 +
 +    * jedná se o příjem nákupem vodoměrů (nových) na centrální sklad
 +    * provádí se přes funkcionalitu „Založení nového záznamu“
 +    * musí ze vyplnit vždy Druh, Velikost, Poř.cena (jen na 2 deset.místa!) a Datum nákupu
 +    * Stav vodoměru se nastavuje = „30“ (pořízení nového)
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „N“ (na skladě)
 +    * Majitel se musí vždy = 1 (ŠPVS)
 +    * Závod bude vždy napevno = 00, zadávat se bude jen středisko vyfiltrované za tento závod
 +    * Datum cejchu se bude nabízet VŽDY jako 1.1.následujícího roku (ale lze přeeditovat),​ Platnost DO je plus 6 let
 +    * na položce „Určení vodoměru“ se provádí kontrola na číselník,​ ale přednabízí se = 1
 +    * pokud sestavené číslo výrobku není v ceníku, objeví se chybová hláška, ale program záznam uloží
 +    * na konci pořízení se objeví okno pro zadání počtu kopií, pokud je toto zadané číslo větší než 1, provede se vygenerování tolika nových karet vodoměrů, kolik bylo zadáno a to se vzestupným nepřetržitým číslem vodoměru (jedná se de facto o Hromadné pořízení nákupem)
 +    * provádět může jen pracovnice centrálního skladu (role VODCS)
 +    * výsledná cena na vodoměru = zadaná nová cena, výsledná cena na pohybu = zadaná nová cena
 +
 +
 +**Storno pořízení nákupem** ​
 +
 +
 +    * přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 +    * povolit jen u těch vodoměrů, u nichž existuje pouze jediný pohyb a to o pořízení
 +    * vznikne nový pohyb jako pro pořízení,​ kde bude jednotková cena kladná v původní výši, nové číslo dokladu a záporné množství
 +    * pokud se storno ve Skladech povede, změní se příznak vodoměru na "​X"​ = storno
 +
 +
 +----
 +
 +===== 901 Meziskladový převod =====
 +
 +
 +    * jedná se o Převod přesunem vodoměru stejného vlastníka (nové nebo opravené) z centrálního skladu na provozy – tj. sklad musí být = 10! Majitel může být jakýkoli.
 +    * vodoměr musí mít Příznak = „N“ a může být jak nový tak opravený (vrácený z opravy) – tj. 30 i 31
 +    * při hromadném meziskl.převodu lze i převést stav 32, tj. demontované!!
 +    * provádět může jen pracovnice centrálního skladu (role VODCS)
 +    * Příznak ani Stav vodoměru se nemění
 +    * tento pohyb lze použít i jen pro samotnou změnu Druhu a Velikosti
 +    * výsledkem je ve Vodoměrech 1 pohyb a pak ve Skladech 2 (901 Příjem, 951 Výdej)
 +    * výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu cena je dočtena dle původního skladu co byl na vodoměru dle původního čísla výrobku na vodoměru (cena se hledá jen v případě majitele = 1, jinak je nulová )
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 902 Nalezenec =====
 +
 +
 +    * jedná se o příjem vodoměrů v cizím vlastnictví (nových nebo po opravě) do evidence za 0,-Kč
 +    * neprovádí se jako pohyb přes „Další nabídka“,​ ale začátek je společný pro PŘÍJEM NÁKUPEM, tj. bude jedná se o pořízení nového vodoměru
 +    * pokud při pořízení je zadána Pořizovací cena nulová, a role je VODCS nebo ADMIN ,objeví se dotaz, zda se jedná o nalezence. Pokud ano, nastaví se Stav vodoměru = „10“ (nový v síti) a Příznak = „S“ (v síti)
 +    * pro přihlášení jiné než VODCS nebo ADMIN se hned na začátku pořízení zeptá na pořízení NALEZENCE . Ne - editace končí, ANO - pořízuje se nalezenec s příznakem "​S"​= v síti s nutností zadat hned při pořízení OM. Zároveň lze zadat i stav odečtu, datum odečtu, stav kontrolního odečtu, datum kontrolního odečtu.
 +    * výsledná cena na vodoměru = nula, výsledná cena na pohybu = nula
 +    * zde přibyla pro MěVaK a VaK Trutnov další funkcionalita - dotaz zda je to pořízení nalezence na sklad. Pokud NE - nalezenec pro připojení do sítě s příznakem "​S"​ a zadáním OM, ANO - pořídí se nalezenec na sklad s příznakem "​N"​ a OM se nepořizuje. ​  
 +
 +----
 +
 +
 +===== 903 Demontáž =====
 +
 +
 +    * jedná se o příjem demontovaného starého vodoměru ze sítě do skladu, fyzické předání na sklad je volitelné
 +    * Stav vodoměru se nastavuje = „32“ (demontovaný na skladě)
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „D“ (demontované,​ rozbité - k opravě) anebo „d“ (dosud neproběhlo fyzické předání od montéra na sklad
 +    * Příznak 1/2/3 se nastavuje = „3“ (demontovaný),​ tj. dochází ke změně čísla výrobku!!!
 +    * výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu je nulová
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 904 Montáž =====
 +
 +
 +    * jedná se o výdej vodoměru (nového nebo opraveného) do sítě (na montáž)
 +    * Stav vodoměru se nastavuje = „11“ (v síti)
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „S“ (v síti)
 +    * Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny, čet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 +    * výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena dle skladu co je na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru (cena se hledá jen v případě majitele = 1, jinak je nulová )
 +
 +
 +**Storno montáže** ​
 +
 +
 +    * je možné pouze když ještě vodoměr ještě nemá zápis v dávkách (ZODDAVKY1)
 +    * jrovádí se přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 +    * storno odmazává vodoměr z OM a vrací původní příznaky vodoměru jak byly před pohybem
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 905 Zaslání do opravny =====
 +
 +
 +    * jedná se o výdej vodoměru do opravy
 +    * Stav vodoměru se nastavuje = „20“ (v opravně)
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „O“ (v opravě)
 +    * za stejný druh vodoměru lze provést pohyb hromadně
 +    * výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu je nulová
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 906 Převzetí z opravny =====
 +
 +
 +    * Jedná se o příjem vodoměrů (opravených) za cenu 80% původního nákupu na zadaný sklad (na jinou kartu tzv.opraveného vodoměru, tj. na stav 31), tj. mění se pořizovací cena na kartě vodoměru
 +    * Stav vodoměru se nastavuje = „31“ (pořízení staršího)
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „N“ (na skladě)
 +    * Příznak 1/2/3 se nastavuje = „2“ (použitý) tj. dochází ke změně čísla výrobku!!!
 +    * Lze zároveň měnit i Druh a Velikost
 +    * Výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu se hledá přes všechny sklady 10,11,12,13 dle čísla výrobku na vodoměru, ale hledá se nová karta, tj. 1 na konci (cena se hledá jen v případě majitele = 1, jinak je nulová )
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 907 Vyřazení z evidence =====
 +
 +
 +    * Jedná se o likvidaci neprodejného vodoměru
 +    * Stav vodoměru se nastavuje = „33“ (k likvidaci)
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „V“ (vyřazen likvidací)
 +    * Týká se to těch vodoměrů, které se sice fyzicky vrací (anebo už ani nevrací) z opravy, ale jsou neopravitel
 +    * Výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru
 +
 +
 +**Storno vyřazení likvidací** ​
 +
 +
 +    * Provádí se přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 +    * Vzniká nový pohyb jako pro vyřazení, kde je cena v původní výši, nové číslo dokladu a záporné množství
 +    * Storno vrací původní příznaky vodoměru jak byly před pohybem
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 908 Prodej mezi majiteli =====
 +
 +
 +    * Jedná se o výdej vodoměru jinému vlastníkovi v rámci evidence vodoměrů
 +    * Provádí se jen změna majitele (F2 výběr) – nic jiného se nemění. Tj. stav zůstává stejný!
 +    * Jedná se vlastně o změnu čísla výrobku, proto je to účetní pohyb
 +    * Zadává se skladová přirážka v % (15 nebo 20)
 +    * Na pohyb se zapíše do pole „Prodejní cena“ skl.cena včetně přirážky
 +    * Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny
 +    * Zakázka lze volitelně zadat
 +    * čet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 +    * Výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena přes sklad na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru
 +
 +
 +**Storno prodeje mezi majiteli** ​
 +
 +
 +    * je možné provádět i když se nejedná o poslední pohyb na kartě vodoměru
 +    * provádí se přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 +    * storno vrací původní příznaky vodoměru jak byly před pohybem
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 909 Prodej vodoměru =====
 +
 +
 +    * Jedná se o výdej vodoměru jinému vlastníkovi mimo Evidenci vodoměrů
 +    * Stav vodoměru se nemění
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „P“ (vyřazen z evidence prodejem)
 +    * Zadává se skladová přirážka v % (15 nebo 20)
 +    * Na pohyb se zapíše do pole „Prodejní cena“ skl.cena včetně přirážky
 +    * Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny
 +    * Účet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 +    * Výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena přes sklad na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru
 +
 +
 +**Storno prodeje odběrateli** ​
 +
 +
 +    * Provádí se přes ikonu Storno z pohybů vodoměrů
 +    * Vzniká nový pohyb jako pro prodej, kde je cena v původní výši, nové číslo dokladu a záporné množství
 +    * Storno vrací původní příznaky vodoměru jak byly před pohybem
 +
 +
 +----
 +
 +===== 910 Prodej se změnou majitele =====
 +
 +
 +    * Jedná se o výdej vodoměru jinému vlastníkovi v rámci evidence vodoměrů - specifický pohyb jen pro MěVaK
 +    * Provádí se jen změna majitele (F2 výběr) – nic jiného se nemění. Tj. stav zůstává stejný!
 +    * Jedná se vlastně o změnu čísla výrobku, proto je to účetní pohyb
 +    * Zadává se skladová přirážka v % (15 nebo 20)
 +    * Na pohyb se zapíše do pole „Prodejní cena“ skl.cena včetně přirážky
 +    * Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny
 +    * Zakázka lze volitelně zadat
 +    * Účet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 +    * Výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena přes sklad na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru
 +
 +----
 +
 +===== 981 Zaslání na přezkoušení =====
 +
 +
 +    * jedná se o předání demontovaných vodoměrů (jen 32) na přezkoušení
 +    * Stav vodoměru se nemění
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „Z“ (na přezkoušení)
 +    * nepromítá se do Skladů, jedná se jen o “inventurní rozdíl”
 +    * výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 982 Vrácení z přezkoušení =====
 +
 +
 +    * jedná se o vrácení vodoměru z přezkoušení
 +    * Stav vodoměru se nemění
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „D“ (Demontovaný)
 +    * výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru
 +
 +
 +----
 +
 +===== 983 Oprava montáže =====
 +
 +
 +    * jedná se o opravu údajů provedené montáže VDM - v pohybech musí existovat věta o montáži, která se opraví
 +    * opravit lze důvod montáže, stav montáže, středisko, účet a datum montáže
 +
 +
 +----
 +
 +===== 984 Oprava demontáže =====
 +
 +
 +    * jedná se o opravu údajů provedené demontáže VDM - v pohybech musí existovat věta o demontáži,​ která se opraví
 +    * opravit lze důvod demontáže,​ stav demontáže a datum demontáže
 +   
 +
 +----
 +
 +===== 987 Prodej demontovaného vodoměru =====
 +
 +
 +    * Jedná se o výdej vodoměru jinému vlastníkovi mimo Evidenci vodoměrů - je to analogie s Prodejem, ale vodoměr musí být demontován
 +    * Stav vodoměru se nemění
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „P“ (vyřazen z evidence prodejem)
 +    * Zadává se skladová přirážka v % (15 nebo 20)
 +    * Na pohyb se zapíše do pole „Prodejní cena“ skl.cena včetně přirážky
 +    * Nákl.středisko se přednabízí dle souvztažnosti s možností změny
 +    * Účet se přednabízí dle souvztažnosti bez možnosti změny
 +    * Výsledná cena na vodoměru se nemění , výsledná cena na pohybu je dočtena přes sklad na vodoměru a dle čísla výrobku na vodoměru
 +
 +
 +----
 +
 +===== 988 Převod příznaku z N na D =====
 +
 +
 +    * jedná se o změnu příznaku vodoměru z "​N"​= na skladě na "​D"​= demontovaný - specifický pohyb pro VaK Trutnov
 +    * provádí se přes „Další nabídka“
 +  ​
 +
 +----
 +
 +===== 989 Převod příznaku z D na N =====
 +
 +
 +    * jedná se o změnu příznaku vodoměru z "​D"​= demontovaný na "​N"​= na skladě - specifický pohyb pro VaK Trutnov
 +    * provádí se přes „Další nabídka“
 + 
 +
 +----
 +
 +===== 991 Výdej montérům =====
 +
 +
 +    * Jedná se o výdej montérům a to jak nových, tak opravených vodoměrů
 +    * Nepromítá se do Skladů, jedná se jen o “inventurní rozdíl”
 +    * Stav vodoměru se nemění
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „M“ (u montéra)
 +    * výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu se nemění
 +
 +
 +----
 +
 +===== 992 Vrácení od montéra =====
 +
 +
 +    * Jedná se o vrácení vodoměru od montéra do skladu
 +    * Stav vodoměru se nemění
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „N“ (na skladě)
 +    * výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu se nemění
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 993 Změna ceny nakoupeného vodoměru: =====
 +
 +
 +    * provádí se přes pohyb na vodoměru (pokud dojde ke změně ceny)
 +    * povolit jen u těch vodoměrů, u nichž existuje pouze jediný pohyb a to o pořízení 900 nebo o změně ceny 993
 +    * do ZVODPOH nezapisuje nový pohyb, pouze se přepíše původní - s novou cenu a s kódem 993 a také na ZVODOM se změní cena
 +    * toto lze provádět opakovaně , ale jen pokud je vodoměr na skladě - stav = 30 a je to jediný existující pohyb
 +    * z hlediska skladů se jedná o neúčetní pohyb
 +    * výsledná cena na vodoměru = zadaná nová cena, výsledná cena na pohybu = zadaná nová cena
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 994 Oprava čísla vodoměru =====
 +
 +
 +    * provádí se opravou karty, nikoliv přes „Další nabídka“
 +    * jedná se o neúčetní pohyb
 +    * může dělat jen skladnice centrálního skladu!
 +    * lze změnit i pro ty vodoměry, u kterých není žádný pohyb a i pro ty, u kterých je více pohybů – změní to pak číslo vodoměru samozřejmě všude
 +    * Stav vodoměru se nemění
 +    * Příznak vodoměru se nemění
 +    * výsledná cena na vodoměru se nemění, výsledná cena na pohybu se nemění
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 995 Vrácení demontovaných na sklad =====
 +
 +
 +    * jedná se o fyzické vrácení demontovaných vodoměrů na sklad
 +    * provádí se přes „Další nabídka“
 +    * pohyb pouze provede změnu Příznaku z „d“ (demontovaný,​ který ještě není fyzicky na skladě) na „D“ (demontovaný na skladě)
 +    * výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 996 Zaslání na cejchování =====
 +
 +
 +    * jedná se o předání vodoměrů na cejchování
 +    * Stav vodoměru se nemění
 +    * nepromítá se do Skladů, jedná se jen o “inventurní rozdíl”
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „K“ (na cejchování)
 +    * výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 997 Vrácení z cejchování =====
 +
 +
 +    * jedná se o vrácení vodoměru z cejchování
 +    * Stav vodoměru se nemění
 +    * Příznak vodoměru se nastavuje = „N“ (na skladě)
 +    * změní se datum cejchování na zadané Datum pohybu
 +    * výsledná cena na vodoměru je dle vodoměru, výsledná cena na pohybu je dle vodoměru
 +
 +
 +----
 +
 +
 +===== 998 Změna ceny opraveného vodoměru: =====
 +
 +
 +    * provádí se přes pohyb na vodoměru (pokud dojde ke změně ceny)
 +    * povolit jen u těch vodoměrů, u nichž poslední pohyb je návrat z opravy, tj. 906
 +    * do ZVODPOH nezapisuje nový pohyb, pouze se přepíše původní č.906 - s novou cenu a s kódem 998 a také na ZVODOM se změní cena
 +    * toto lze provádět opakovaně , ale jen pokud je vodoměr na skladě - stav = 31 a je to poslední pohyb s kódem 906 nebo 998
 +    * z hlediska skladů se jedná o neúčetní pohyb
 +    * výsledná cena na vodoměru = zadaná nová cena, výsledná cena na pohybu = zadaná nová cena
 +
 +
 +
 +----
 +
 +===== Storno pohybu =====
 +
 +
 +    * lze provádět pouze u vybraných pohybů, tak je je popsáno výše
 +    * údaje na vodoměru se vrací k hodnotám jak byly před pohybem
 +
 +
 +
 +----
 +
 +===== Další nabídka =====
 +
 +
 +    * Definice oprávnění pro profil
 +    * Pohyby do Excelu
 +    * Oprava účetních údajů
 +