Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Správa fondů odměn

Ve správě fondů můžeme založit nový fond, nastavit nebo změnit základní informace k fondu nebo nepoužitý fond smazat. Pokud byly z fondu již vyplaceny nějaké odměny, fond smazat nelze. Lze jej ale označit, že je neplatný, v tom případě jej nelze použít pro další vyplácení.

Na záložce Přehled čerpání je přehled všech vyplacených odměn. Standardně se zobrazují vyplacené odměny za poslední neuzavřené období, po přepnutí filtru Vše/Platné se zobrazí odměny vyplacené za všechna období.

Na záložce Přehled pohybů je přehled všech pohybů příslušného fondu. Standardně se opět zobrazují pohyby za poslední neuzavřené období, po přepnutí filtru Vše/Platné se zobrazí pohyby za všechna období.

Z fondu může vyplácet pouze správce. Na záložce Přehled správců je možné fondu přiřadit nebo odejmout správce fondu.

Popis okna

Správa fondů odměn
1 Počáteční vklad.
2 Výdej z fondu v příslušném roku.
3 Zůstatek (k dalšímu čerpání).
4 Čerpání v měsíci.
5 Základní informace o fondu.

  • Převod do fondu - z aktuálního fondu se převede určitá částka do jiného fondu.
  • Vklad do fondu - do aktuálního fondu se vloží určitá částka
  • Uzávěrka fondů - uzávěrku lze udělat na začátku roku. Uzávěrkou se zůstatky na všech fondech „vynulují“. Následně je třeba pomocí Vkladu do fondu přidat do používaných fondů nové částky, aby bylo možné čerpat další odměny.