Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Fond odměn zaměstnanců

Fond odměn zaměstnanců umožňuje jednotlivým zaměstnancům zadávat odměny. Tyto odměny se čerpají z fondů odměn. Uživatel může vyplácet pouze z těch fondů, u kterých je přiřazen jako správce.

Okno je rozděleno na dvě části. V horní (případně levé) části je seznam zaměstnanců, kterým může přihlášený uživatel vyplácet odměny. V dolní (případně pravé) části je pak pro vybraného zaměstnance seznam vyplacených odměn, kde lze zadat odměnu novou.