Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přihlášení k aplikaci

Pro přihlášení k aplikaci je stejné jméno a heslo jako do Orsoft Open. Pro první přihlášení použijte účet „admin“ s heslem, které Vám dá implementátor aplikace.

Zadání přístupu v Orsoft Open

Uživatel aplikace musí být zadán v uživatelích Orsoft Open. Pro běžného uživatele aplikace je třeba vytvořit a dát roli „ODECITAC“.

z0_oz_role_od.jpg

Pro správce aplikace, který může importovat dávky, měnit nastavení atd. je třeba mít u uživatele aplikace roli „ODECITAC_ADMIN“

z0_oz_role_od_admin.jpg

Seznam uživatelů aplikace se synchronizuje v Nastavení aplikace / Odečítači / Synchronizuj

z0_oz_odecitaci.jpg