Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Správa dávek

Metody pro přenos dávky do OZ ze ZISu, návrat odečtených dat a přenos fotografií. Po otevření volby Správa dávek se zobrazí seznam všech dávek, které jsou v OZ naimportovány a počet odečtených OM / celkový počet OM v dávce.

Další možnosti jsou při stisku tlačítka „tři tečky“ nahoře.

Načti dávku ze ZISu

Tato volba otevře novou obrazovku, kde je možné vyplnit ručně název dávky ke stažení. Další možností je stisk tlačítka SCAN a spustí se scanner 1D čárového kódu, který je na obrazovce u hlavičky dávky.

z0_oz_carovy_kod.jpg

Po výběru dávky dojde ke stáhnutí dat dávky do odečítacího zařízení. Stahují se všechny záznamy dávek, které mají příznak „Z“. Po přenosu do odečtového zařízení dostanou příznak „P“. Pokud po stažení dávky do OZ zůstanou v ZISu v dávce nějaké záznamy s „Z“, tak je třeba hledat v logu důvod (může být nevyplněné některé povinné pole, …)

Odeslání odečtů do ZISu

Při delším stisku na dávku nabídne se možnost „Odeslání odečtů do ZISu“ a „Vymaž dávku ze zařízení“

Při odeslání odečtů do ZISu jsou všechny již hotové odečty odeslány webovou službou.

Při úspěšném odečtu dochází k:

  • zapsání množství do dávky
  • změna stavu dávky z P na A
  • pokud je nulový stav a v konfiguraci ZISu je nastaveno „Nulový stav nefakturuj“, tak nastaví NEFA na „A“
  • přenese do odběrného místa umístění VDM v objektu
  • přenese poznámky

Odeslání fotografií do ZISu

Vezme všechny fotografie v adresáři /ZIS/images/not_sync a pošle je webovou službou do ZISu. Po úspěšném odeslání je fotografie přesunuta do adresáře /ZIS/images/sync. V těchto dvou adresářích jsou fotografie OM již „resamplovány“ na nižší rozlišení. Nemá smysl vkládat do ZISu fotografie v plném rozlišení. Fotografie v plném rozlišení zůstávají na SD kartě v adresáří /ZIS/images/full

Pro vložení fotografií do ZISu je třeba zřídit druh elektronických dokumentů s názvem ZFOTO_OM. Například tímto způsobem:

z0_oz_eldok.jpg

Po odeslání do ZISu jsou fotografie vloženy do elektronických dokumentů typu „ZFOTO_OM“ a jsou přiloženy k odběrnému místu.

z0_oz_om_eldok.jpg