Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Seznamy změn - SmartOpen ZIS

  Verze
  1: 1.0.1  Prvni verze
  2: 1.1.0  Pridana podpora pro ukladani fotografii do /ZIS/images/not_sync
  3: 1.1.1  Zvyseni verze pro kontrolu, zamezeno otaceni displaye
  4: 1.1.2  Změna v rozhraní - setRowDavka1Odecet vraci int: 0-ERR 1-OK 2-Nezapsano, jiz v odectech.
        Fotografie - ukladaji se na FLASHku do adresare ZIS/images/not_sync
  5: 1.1.3  Nový stav "a" = odečteno odhadem,
        Průměry na OM - pro lepší návrh novésho stavu...
  6: 1.1.4  Upravy poznamek
  7: 1.1.5  Uprava layoutu seznamu odečtů dle požadavků pana Formánka - Velký nazev odběratele a odsunout OM a VDM
        na detailu dát hlavně větší číslo vodoměru
  8: 1.2.0  Pridani typu loginu - ADMIN x ODECITAC. Admin vidi vse, ODECITAC jen odečítání a ne nastavení atd...
  9: 1.2.1  Poznamky - zobrazeni v settings.
  10: 1.2.2  Poznamky - synchronizaca a uziti v detailu odectu
  11: 1.3.0  Umisteni vodomeru na OM - nový číselník Z0UMISTOM, rozšíření ZODDAVKY1,
  12: 1.3.1  Uložení čísla odečítače na větu odečtu, přenos odečítače do ZISu
  13: 1.3.2  Třídění umístění dle hodCiselnD1 v Orsoftu
  14: 1.3.3  Chyba při fotografování
  15: 1.3.4  Přidání tlačítka BACKUP - záloha databáze na SD kartu
        přesun fotografií do adresáře SYNC při odeslání do CRM
  16: 1.4.0  Úpravy pro VaKTU - na detailu odečtu seznam minulý chodečtů. DB verze 14
  17: 1.5.0  Podpora pro Android 7.
        Nově se pracuje se SAF.
        - Fotky se nejdříve ukládají do vnitřního úložiště do /ZIS/images/temp a pak se obrázek přesampluje
         na velikosetna dle konfigurace. Následně se přesamplovaný obrázek přesune 
         do adresáře SD / ZIS/images/not_sync
        - Fotka v plné velikosti se umístí na SD kartu do adresáře /ZIS/images/full

  18: 2.0.0	OSM - Verze 2.0 umí pracovat s Offline mapou. Principy práce
        - používáme MapsForge a offline OpenStreetMapu staženou z http://download.mapsforge.org/
        - jedná se o vektorovou mapu a tiles se generují za běhu
          - opustil jsem vývojovou větev OsmDroid: OsmDroid funguje sice dobře OnLine, problémy s offline tiles
          - problém - nelze stáhnout tiles v rozumném ZOOMu - moc velké a servery hlídají velké přístupy
         - vyřešen problém s duplicitou kxml2 (současně v MapsForge a KSOAP2 (pomocí exclude v build.gradle)
          *** :-) Nejdražší řádek co jsem kdy naprogramoval - duplicita kxml2 - cca 14 hodin, 
              než jsem našel řešení == 1 řádek :-)
  19: 2.0.1  Technická verze pro úpravu datového modelu (latitude, longitude)
  20: 2.1.0  ONLINE odesílání odečtů. Při stisku tlačítka HOTOVO na odečtu se volá webová služba přenosu odečtu.
        - všechny přenesené odečty jsou modré. Přenesený odečet má neaktivní tlačítko HOTOVO.
        - po odeslání odečtu je stav MODŘE a nelze jej již editovat
        - TECHNOLOGICKY - číslo verze je "přestěhováno" z AndroidManifest do /app/build.gradle
  21: 2.1.1  - ONLINE odesílání fotografií asynchronně při pořízení. Odešlou se všechny připravené k odeslání
  23: 2.1.2  - Nové nastavení - Povolit "Správu dávek" pro neADMINy?
  24: 2.1.3  - 19.3.2018
        - Zobrazení mapy dávky: Pokud je více VDM na jedněch souřadnicích, 
         tak další OM se posune o OFFSET na východ - cca 10m
         např. EVERSTAR má 3 VDM na jednom OM 210102176 (pozice 0, 1 a 2) a nešlo by je zadat rovnou z mapy.
        - uložení backupu na SD kartu je zašifrovaný ZIP soubor s heslem viz Const
  25: 2.2.1  - změna DM a WS - nová položka způsob odečtu v historii - Druh odečtu. Aby bylo vidět, jestli tam odečítač chodí.
        - Nové třídění dle ulice a č.p.
  26: 2.2.2  - Oprava - pouze při nové instalaci byla chyba - aplikace nešla pustit - 
              špatný insert při create table odecty_hist
  27: 2.2.3  - 17.4.2019 Kk - Úprava zobrazení na mapě - odeslané jsou odečtené - musí být červené
  28: 2.2.4  - 19.4.2019 Kk - ID Odečtového zařízení - nově se posílá skrze každou WS. V Openu se podle toho píše 
         do logu i ID OZ ze kterého požadavky chodí
        - u každého odečtového zařízení je třeba zadat v konfiguraci ID! Např. "OZ01"
        - vzniká log s názvem log/Z_OZ_RRRRMMDD_ID.log
  29: 2.2.5  - 7.5.2019 Kk
        - třídění dle odběratele v dávce je již ČESKÉ!
        - Statistické informace o dávce přímo v hlavním menu - Celkem / Odečteno / Lístek
        - Nula se musí explicitně při odečtu zapsat. Dám-li HOTOVO s nevyplněným odečtem, tak je zatím neodečteno.
        - Zobrazení plomby v seznamu za vodoměrem
        - nové třídění dávky dle čísla plomby (plomba je číslo, takže vzestupně číselně)
  30: 2.2.6  - Nové funkce k dávce: VYHLEDÁVÁNÍ určitého záznamu dle zadané hodnoty:
           - vyhledávání odběrného místa,
           - vodoměru
           - PLOMBY
  31: 2.2.7  - Ošetření výjimky v catch bloku u WS - způsobovalo divný pád a ztrátu DataHolderu.
        - Nová možnost odečtu: Nahlášení odběratelem - příznak b. Do ZISu se dostane 
         jako druh odečtu 2 - Nahlášený stav odečítači