Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Nastavení aplikace

Chování aplikace se nastavuje jednak na úrovni Orsoft Open a jednak v aplikaci samotné.

Nastavení Orsoft Open

Smart aplikace Odečítač ZIS komunikuje Orsoft Open na úrovni webových služeb standardem SOAP. Nastavení portu je v Administrace / Parametry / Konfigurace / Internet.

V poli URL pro server WS je třeba vyplnit IP adresu serveru (nebo nechat 0.0.0.0 pro aktuální IP adresu) a port. Doporučujeme port 8099 (ostré) a 8100 (test).

Pozor! Pokud máte dvě prostředí - ostré a test - nesmí být na obou stejný port!

z0_oz_internet.jpg

Pokud chcete provozovat aplikaci v ONLINE režimu zvažte následující varianty:

 • na Androidu nainstalujte VPN pro přístup do lokální sítě
 • použijte SIM kartu s pevnou IP adresou a povolte na firewallu do lokální sítě jen tuto IP adresu a jen na určitý port. Použijte přesměřování na IP adresu Open serveru.

Další nastavení chování odečtů jsou v ZIS / Parametry / Konfigurace / ZIS Základní konfigurace

z0_oz_zis_konfig.jpg

 • Při přenosu z OZ změnit datum na poslední v měsíci - Pře zápisu odečtu z odečtového zařízení se v položkách dávky změní datum odečtu na poslední den v měsíci dle mes_odectu a rok_odectu (tedy rok a měsíc odečtové dávky)
 • Při nulovém odečtu dát NEFA - Pokud je množství odečtu 0, tak nastaví na položce dávky příznak NEFA=„A“, tedy tento řádek nepůjde do ODEČTŮ.
 • Při zápisu odečtu zkontroluj odběratele - Pokud se mezi nahráním položky dávky do OZ změnil na OM odběratel (většinou antidatováním), tak při návratu odečtu zpět provádí kontrolu zda odběratel na řádku odečtu = aktuálnímu odběrateli na OM. V případě, že se liší tak dojde k:
  • přepsání položek odběratele na položce dávky (id Z6A, číslo odběratele a název odběratele)
  • přepsání id hlavičky smlouvy - dohledá se přes platné řádky položek smluv

Veškerá komunikace mezi Orsoft Open a OZ je logována v souboru Z_OZ_RRRRMMDD.log - tyto denní soubory jsou v adresáři ./log/

Nastavení Aplikace Odečítač ZIS

Veškerá nastavení aplikace se provádí v Nastavení aplikace, kam má přístup jenom ADMIN. Nastavení je rozděleno do několika logických skupin:

 • Komunikace se ZIS
 • Nastavení aplikace
 • Práce s mapami
 • Práce s databází
URL SOAP Serveru

Jedná se o nastavení „endpointu“ webových služeb. URL je ve formátu:

http://XXX.XXX.XXX.XXX:YYYY/Z0OrsoftZISWS?wsdl

Kde XXX.XXX.XXX.XXX je IP adresa Open Serveru a YYYY je číslo portu, na kterém poslouchá server webových služeb. Pro ověření, že server webových služeb funguje je možné dát tuto adresu do prohlížeče:

z0_oz_firefox_wsdl.jpg

Test připojení - Hello

Vyzkouší, zda je spojení na server.

Odečítači

Seznam odečítačů, kteří mají přístup k aplikaci. Červeně jsou ADMINi.

Poznámky

Číselník poznámek. Synchronizuje se s číselníkem Z0OMPOZ. V ZISu je to ZIS / Parametry / Číselníky / Odběrných míst / Poznámky OM.

Umístění vodoměru

Číselník umístění vodoměru na OM. Synchronizuje se s číselníkem Z0UMISTOM. V ZISu je to ZIS / Parametry / Číselníky / Odběrných míst / Číselník umístění OM v objektu. Tento údaj se dá změnit při zápisu odečtu v odečtovém zařízení. Dál se zapisuje na OM do záložky Parametry / Umístění VDM - par 3

Tento údaj se zobrazuje přímo v seznamu OM k odečtu - zkratka vpravo.

z0_oz_umisteni_vdm.jpg

ONLINE režim

ONLINE režim předpokládá, že OZ má stále kontakt se Serverem Openu. Viz Nastavení

ONLINE režim - odečty

Při ONLINE režimu dochází k odeslání odečtu na server ihned při zadání tlačítka „HOTOVO“ u odečtu. K odeslání odečtu dochází asynchronně. Pokud není zapnut režim ONLINE, tak se odečty odesílají přes Práce s dávkami.

ONLINE režim - fotografie

Při ONLINE režimu dochází k odeslání ihned po pořízení fotografie z aplikace k přenosu všech neodeslaných fotografií do ZISu. Pokud není zapnut režim ONLINE, tak se odečty odesílají přes Práce s dávkami.

Zobrazovat neodečtené

Příznak, zda v dávce zobrazovat všechna odběrná místa určená k odečítání nebo jen ty, které dosud nejsou odečteny. Pokud máme zvolenu variantu VŠECHNY, tak jsou OM v seznamu rozlišena barevně:

 • bez barvy (černé pozadí) - dosud neodečtena
 • šedá - Lístek
 • zelená - odečteno
 • modrá - odečteno a již odesláno do ZISu - NELZE JIŽ UPRAVOVAT
Třídění v dávce

Lze si vybrat, zda třídit dle:

 • Pořadí na trase (změna pořadí na trase se dělá v ZISu nad odběrnými místy - menu Další / Změna pořadí na trase)
 • Dle odběratele - podle názvu
 • Dle čísla OM - vzestupně dle čísla odběrného místa
 • Dle čísla VDM - vhodné například, když je odečítač v šachtě a nemůže si uvědomit, kde vlastně je tak si může dohledat OM dle čísla VDM :)
Použít SAF

Tzv. SAF - Storage Access Framework je bezpečnostní vymoženost Android 7 a vyšších. Aplikace nemůže psát na SD kartu sama o sobě. Musím mu v SAF povolit určité místo, kam psát. Při stisk Použít SAF vyberte kořen SD karty. Tam bude založen adresář ZIS a v něm podadresář:

 • images
 • images / full - fotografie OM v plném rozlišení - zůstávají zde stále (dokud je správce nevymaže na úrovni souborového systému)
 • images / not_sync - fotografie OM zmenšené na rozlišení dle konfigurace. Jsou zde dokud nejsou poslány do ZISu.
 • images / sync - fotografie OM se sem přesunou po synchronizaci - zůstávají zde stále (dokud je správce nevymaže na úrovni souborového systému)
Velikost fotografií (px)

Maximální velikost fotografií, které se přesunují do elektronických dokumentů v ZISu. Jedná se o velikost delší strany (ať už PORTRAIT nebo LANDSCAPE)

Povolit správu dávek odečítačům

Standardně mají povolenu správu dávek jen osoby s rolí „ODECITAC_ADMIN“. Po zatržení této volby můžou do správy dávek i ostatní odečítači bez „ADMIN“.

Práce s mapami (OSM)

Aplikace používá Open Street Map. Stahuje si celou ČR v jednom balíku (nikoli jako Tiles, ale jako vektory).

Cesta k mapovému souboru czech_republic.map

Tato cesta nemůže být na SD kartě. Musí to být např. /storage/emulated/0/ZIS/czech_republic.map

K napsání správné cesty k vnitřnímu úložišti použijte např. TotalCommander

URL umístění souboru czech_republic.map
Download mapy

Z výše uvedeného URL stáhne mapu - cca 500MB

Práce s databází

Pomocné práce s databází. Dělejte pouze po dohodě s implementátorem.