Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Lékaři

Tento číselník umožňuje zanést do systému lékaře. Lékaře lze poté nastavit do určité LP jako výchozího, takže se při každém založení evidence podle dané LP přiřadí i zodpovědný lékař.

Přehled okna

Přehled okna

Poznámka Povinné údaje jsou příjmení lékaře, jméno lékaře, telefon, adresa a město.