Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:o0:manazerka [2017/07/10 05:19]
orsoftopen:o0:manazerka [2017/07/10 06:19] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Panel Informace aneb manažerská obrazovka =====
 +
 +
 +Manažerská obrazovka byla v Orsoftu Open nahrazena volitelným panelem s názvem Informace. Každý uživatel si může vybrat, zda chce mít tento panel zobrazený a také může do jisté míry ovlivnit obsah "​svého"​ informačního panelu. Vlastní nastavení je velmi jednoduché.
 +
 +
 +V nabídce Nastavení si nejdříve zaškrtnete Upravovat vzhled. Poté kliknete pravým tlačítkem na text Menu a vyberete si z nabízených možností rozložení pracovní obrazovky, které vám vyhovuje.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr49-mana3.png?​700}}
 +
 +
 +Potom si opět v Nastavení vyberete nabídku Skrytá okna a dále Informace.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr48-mana2.png?​700}}
 +
 +
 +Na pracovní ploše se objeví panel s názvem Informace.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr47-mana1.png?​700}}
 +
 +
 +Poprvé však bude váš panel prázdný, jeho obsah si musíte zvolit. Stačí kliknout na ikonku, která je na obrázku v červeném kroužku a zobrazí se seznam informací připravených pro zobrazení na panelu Informace. Požadované informace si zaškrtnete a potvrdíte OK.
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​o0:​obr50-mana4.png?​700}}
 +
 +
 +Po uložení (a novém načtení) se obsah panelu naplní. Pokud vám nevyhovuje pořadí informací na panelu, můžete si je přeskupit podle svých priorit. K tomu slouží šipky v pravém rohu (viz hranaté okénko). Jakoukoliv z informací na pracovním panelu můžete křížkem odstranit, případně minimalizovat. Vaše nastavení je uloženo a použito při příštím přihlášení.
 +
 +
 +Seznam informací, ze kterých si můžete vybírat je zatím neúplný a bude v rámci dalšího vývoje postupně doplňován.
 +
 +
 +Při nastavování obsahu panelu Informace jsou automaticky respektována **přístupová práva** konkrétního uživatele. Pokud si například uživatel XY nastavuje obsah "​svého"​ informačního panelu, nabízejí se mu z kompletního seznamu pouze ty komponenty, ke kterým má přístupová práva. Například pokud nemá zaměstnanec XY přístup k bankovnímu deníku, nenabízí se mu komponenta s názvem Peníze na účtech.
 +
 +
 +**Peníze na účtech **- slouží ke zjištění,​ jaký je stav peněžních prostředků na konkrétních účtech. V přehledu účtů se neobjevují ty účty, ​ ke kterým nebyl stažen výpis z banky (tj. nejsou v bankovním deníku).  ​