Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Dohadné položky

Výpočet dohadných položek je v podstatě sofistikovaný odhad fakturace na základě zadaných parametrů. Pro výpočet dohadů je třeba několika funkcí:

  • Výpočet průměrné spotřeby obcí
  • Výpočet dohadů na OM
  • Přepočet průměrů OM

Přepočet průměru obcí

Každá obec v ZISu může mít průměr V a průměr S. Tyto průměry se pak použijí pro dosud nevyfakturovaná OM. Výpočet průměru obcí probíhá v časovém intervalu OD - DO zadaný při filtru na začátku funkce.

Přepočet průměru obcí probíhá pouze ze sektoru 3 a klasifikace 1.

Výpočet dohadných položek

1. Zvláštním krokem se počítají průměry obcí - nutné pro nevyfakturovaná OM - viz předchozí odstavec

2. Vyfakturovaná OM - V, S, D - pouze aktivní OM, spadnou tam faktury dle zadaného

časového rozmezí. Z nich se počítá průměr.

- tento průměr se počítá zvlášť pro V, S, D

3. Přidají se dosud nevyfakturovaná OM

příznak „N“

4. pravy dat v existujícím seznamu:

4a) Manuální průměry - ze ZOM se dočtou OM, která mají uveden manuální průmer

příznak „*“

5. Příznak sloučená OM - přidá do seznamu „A“ do sloupce priznak_sl_om -

což je příznak toho, že na OM je V+D nebo S+D nebo V+S+D

6. Dopočítá průměr u D bez fakturace - zjišťuje množství ze smlouvy a podělí počtem počtem dnů (360,180,90,30)

příznak „D“

7. Odstranění blokovaných OM - řádek smlouvy má blokaci

příznak „B“

8. Odstranění přerušených dodávaek na OM - datum přerušení OD < datum DO and současně datum přerušení DO > datum do

příznak „P“

9. Dopočet dnů

10. Dopočet dohadů v seznamu


<font 12pt:normal/Courier New;;inherit;;inherit>Příznaky: B - Příznak Blokace</font>

<font 12pt:normal/Courier New;;inherit;;inherit>N - Nevyfakturovane OM v obdobi </font>

<font 12pt:normal/Courier New;;inherit;;inherit>P - Prerusena dodavka na OM</font>

<font 12pt:normal/Courier New;;inherit;;inherit>* - Manualni prumer - prumer pro odecty zadany na OM</font>

<font 12pt:normal/Courier New;;inherit;;inherit>D - Dešťovka bez fakturace - vypočítá se průměr dle smlouvy</font>

<font 12pt:normal/Courier New;;inherit;;inherit>SL: A - Sloucene OM - má na OM (V=1 and D=1) or (S=1 and D=1) - co s pausaly je to taky sloucene OM?</font>

Dopočet průměrů na OM

Průměry na OM je třeba spustit po výpočtu dohadných položek. Tyto průměry jsou dále používány při kontrolách jako srovnávací kritérium nadstavu a podstavu vodoměru při odečtu.