Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Dohadné položky

Výpočet dohadných položek je v podstatě sofistikovaný odhad fakturace na základě zadaných parametrů. Pro výpočet dohadů je třeba několika funkcí:

  • Výpočet průměrné spotřeby obcí
  • Výpočet dohadů na OM
  • Přepočet průměrů OM

Přepočet průměru obcí

Každá obec v ZISu může mít průměr V a průměr S. Tyto průměry se pak použijí pro dosud nevyfakturovaná OM. Výpočet průměru obcí probíhá v časovém intervalu OD - DO zadaný při filtru na začátku funkce.

Přepočet průměru obcí probíhá pouze ze sektoru 3 a klasifikace 1.

Výpočet dohadných položek

1. Zvláštním krokem se počítají průměry obcí - nutné pro nevyfakturovaná OM - viz předchozí odstavec

2. Vyfakturovaná OM - V, S, D - pouze aktivní OM, spadnou tam faktury dle zadaného

časového rozmezí. Z nich se počítá průměr.

- tento průměr se počítá zvlášť pro V, S, D

3. Přidají se dosud nevyfakturovaná OM

příznak „N“

4. pravy dat v existujícím seznamu:

4a) Manuální průměry - ze ZOM se dočtou OM, která mají uveden manuální průmer

příznak “*“

5. Příznak sloučená OM - přidá do seznamu „A“ do sloupce priznak_sl_om -

což je příznak toho, že na OM je V+D nebo S+D nebo V+S+D

6. Dopočítá průměr u D bez fakturace - zjišťuje množství ze smlouvy a podělí počtem počtem dnů (360,180,90,30)

příznak „D“

7. Odstranění blokovaných OM - řádek smlouvy má blokaci

příznak „B“

8. Odstranění přerušených dodávaek na OM - datum přerušení OD < datum DO and současně datum přerušení DO > datum do

příznak „P“

9. Dopočet dnů

10. Dopočet dohadů v seznamu


Příznaky: B - Příznak Blokace

N - Nevyfakturovane OM v obdobi

P - Prerusena dodavka na OM

* - Manualni prumer - prumer pro odecty zadany na OM

D - Dešťovka bez fakturace - vypočítá se průměr dle smlouvy

SL: A - Sloucene OM - má na OM (V=1 and D=1) or (S=1 and D=1) - co s pausaly je to taky sloucene OM?

Dopočet průměrů na OM

Průměry na OM je třeba spustit po výpočtu dohadných položek. Tyto průměry jsou dále používány při kontrolách jako srovnávací kritérium nadstavu a podstavu vodoměru při odečtu.

orsoftopen/z0/fakt/dohadne_polozky.txt · Poslední úprava: 2014/06/09 04:50 (upraveno mimo DokuWiki)