Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Odečty (hlavičky odečtů)

Zde lze prohlížet/editovat hlavičky odečtů. Hlavička odečtu je jednoznačně identifikována názvem fakturační dávky. Obsahuje přehledné informace o počtech položek odečtů v jednotlivých fázích zpracování (např. vyfakturovaných, chybných apod.)

Použité barevné rozlišení v browse

Barva řádku

 • zašedlá - vše vyfakturováno

Speciální ikony v záhlaví browse

 • Vyfakturováno i nevyfakturováno - filtr, zobrazí všechny hlavičky odečtů
 • Vše vyfakturováno - filtr, zobrazí pouze hlavičky dávek, které jsou kompletně vyfakturované
 • Zbývá dofakturovat - filtr, zobrazí pouze hlavičky dávek, které nejsou kompletně vyfakturované
 • Aktivní i neaktivní - zobrazí se aktuální hlavičky i hlavičky dávek uklizených v archívu
 • Neaktivní (archivované) - zobrazí se pouze archivované hlavičky odečtů
 • Aktivní - zobrazí se pouze hlavičky odečtů nearchivované
 • Generování odečtů - spustí generování odečtů, po zadání vstupních parametrů proběhne automaticky - viz Položky odečtů
 • Vrácení odečtů - spustí vrácení odečtů (návrat do původního stavu po generování) podle zadaných kritérií

 • Přepočítat vše- přepočítá počty položek u všech fakturačních dávek. Tato akce může trvat delší dobu.

Pořizované/zobrazované údaje

 • Fakturační dávka- název fakturační dávky
 • Fakturovat- (zaškrtávátko) příznak možnosti fakturovat
 • Vše vyfakturováno- (zaškrtávátko) příznak, že všechny položky dávky jsou vyfakturované - nelze editovat
 • Archivováno- (zaškrtávátko) hlavička se uloží do archívu
 • Datum poslední fakturace- datum poslední fakturace v dávce, needituje se
 • Poslední zpracovatel- osoba, která prováděla poslední zpracování, needituje se
 • Přepočítat- tlačítko pro nové přepočítání počtů položek aktuální fakturační dávky

Počty a příznaky (záložka)

Počty položek odečtů (needitují se - statistické údaje)

 • Celkem - celkový počet položek odečtů ve fakturační dávce
 • Vyfakturovaných - počet vyfakturovaných položek
 • Chybných - počet chybných položek
 • Zkontrolovaných - počet zkontrolovaných položek
 • Blokovaných - počet blokovaných položek
 • Zbývá fakturovat - počet položek zbývajících k fakturaci
 • Odběratelů vyfakturovaných - počet odběratelů ve vyfakturovaných položkách
 • Odběratelů nevyfakturovaných - počet odběratelů v nevyfakturovaných položkách

Příznaky(needitují se)

 • P1 - má-li příznak hodnotu „A“, je dávka určena k přepočítání. Needituje se - interní parametr pro komunikaci mezi programy.
 • P2 až P7 - zatím se nevyužívá

Položky odečtů (záložka)

Zobrazí se všechny položky odečtů pro aktuální fakturační dávku z tabulky Položky odečtů

Ostatní ovládací prvky

 • Pravé tlačítko myši na řádku - další možnost jak vyvolat editaci řádku. Nabídne se oprava, kopírování, výmaz.
 • Dvojklik na řádku (hlavičce) - Zobrazí se editační modul položek odečtů, přes filtr se nasvítí jen odečty k aktuální hlavičce (fakturační dávce)