Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:fakt:dohadne_polozky [2014/06/09 03:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Dohadné položky =====
 +
 +
 +Výpočet dohadných položek je v podstatě sofistikovaný odhad fakturace na základě zadaných parametrů. Pro výpočet dohadů je třeba několika funkcí:
 +
 +
 +    * Výpočet průměrné spotřeby obcí
 +    * Výpočet dohadů na OM
 +    * Přepočet průměrů OM
 +
 +==== Přepočet průměru obcí ====
 +
 +
 +Každá obec v ZISu může mít průměr V a průměr S. Tyto průměry se pak použijí pro dosud nevyfakturovaná OM. Výpočet průměru obcí probíhá v časovém intervalu OD - DO zadaný při filtru na začátku funkce.
 +
 +
 +Přepočet průměru obcí probíhá pouze ze sektoru 3 a klasifikace 1.
 +
 +
 +==== Výpočet dohadných položek ====
 +
 +
 +1. Zvláštním krokem se počítají průměry obcí - nutné pro nevyfakturovaná OM - viz předchozí odstavec
 +
 +
 +2. Vyfakturovaná OM - V, S, D - pouze aktivní OM, spadnou tam faktury dle zadaného
 +
 +
 +časového rozmezí. Z nich se počítá průměr.
 +
 +
 +- tento průměr se počítá zvlášť pro V, S, D
 +
 +
 +3. Přidají se dosud nevyfakturovaná OM
 +
 +
 +příznak "​N"​
 +
 +
 +4. pravy dat v existujícím seznamu:
 +
 +
 +4a) Manuální průměry - ze ZOM se dočtou OM, která mají uveden manuální průmer
 +
 +
 +příznak "​%%*%%"​
 +
 +
 +5. Příznak sloučená OM - přidá do seznamu "​A"​ do sloupce priznak_sl_om -
 +
 +
 +což je příznak toho, že na OM je V+D nebo S+D nebo V+S+D
 +
 +
 +6. Dopočítá průměr u D bez fakturace - zjišťuje množství ze smlouvy a podělí počtem počtem dnů (360,​180,​90,​30)
 +
 +
 +příznak "​D"​
 +
 +
 +7. Odstranění blokovaných OM - řádek smlouvy má blokaci
 +
 +
 +příznak "​B"​
 +
 +
 +8. Odstranění přerušených dodávaek na OM - datum přerušení OD < datum DO and současně datum přerušení DO > datum do
 +
 +
 +příznak "​P"​
 +
 +
 +9. Dopočet dnů
 +
 +
 +10. Dopočet dohadů v seznamu
 +
 +
 +\\  ​
 +
 +
 +<font 12pt:​normal/​Courier New;;​inherit;;​inherit>​Příznaky:​ B - Příznak Blokace</​font> ​
 +
 +
 +<font 12pt:​normal/​Courier New;;​inherit;;​inherit>​N - Nevyfakturovane OM v obdobi ​ </​font> ​
 +
 +
 +<font 12pt:​normal/​Courier New;;​inherit;;​inherit>​P - Prerusena dodavka na OM</​font> ​
 +
 +
 +<font 12pt:​normal/​Courier New;;​inherit;;​inherit>​%%*%% - Manualni prumer - prumer pro odecty zadany na OM</​font> ​
 +
 +
 +<font 12pt:​normal/​Courier New;;​inherit;;​inherit>​D - Dešťovka bez fakturace - vypočítá se průměr dle smlouvy</​font> ​
 +
 +
 +<font 12pt:​normal/​Courier New;;​inherit;;​inherit>​SL: ​ A - Sloucene OM - má na OM (V=1 and D=1) or (S=1 and D=1)   - co s pausaly je to taky sloucene OM?</​font> ​
 +
 +
 +==== Dopočet průměrů na OM ====
 +
 +
 +Průměry na OM je třeba spustit po výpočtu dohadných položek. Tyto průměry jsou dále používány při kontrolách jako srovnávací kritérium nadstavu a podstavu vodoměru při odečtu.
 +
 +