Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:fakt:zoddavky [2018/09/16 17:50] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Dávky (hlavičky dávek) =====
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zoddavky16.png?​nolink&​16}}Zde lze prohlížet/​editovat hlavičky položek. Hlavička položky je jednoznačně identifikována názvem odečtové dávky. Zastřešuje [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zoddavky1|položky dávek]] a umožňuje provádět ​ operace s celou skupinou položek stejné dávky.
 +
 +==== Speciální ikony v záhlaví browse ====
 +
 +
 +    * **Celá dávka** ​   - zobrazí všechny položky dávky
 +    * **Dávka - pouze kontrolní odečty** ​   - nasvítí pouze kontrolní odečty
 +    * **Aktivní i neaktivní** ​    - zobrazí se aktuální hlavičky i hlavičky dávek uklizených v archívu
 +    * **Neaktivní (archivované)** ​   - zobrazí se pouze archivované hlavičky dávek
 +    * **Aktivní **- zobrazí se pouze hlavičky dávek nearchivované
 +
 +==== Další nabídka ====
 +
 +
 +    * **Generování dávky** ​    - jde o stěžejní činnost. Podle zadaného filtru program automaticky vygeneruje dávky pro odečtová zařízení. Vygenerované položky mají stav záznamu = "​Z",​ jsou určeny pro odečítače. Tabulka ostatních kódů stavu záznamu, například po návratu z odečtového zařízení,​ se nalézá v kapitole "​Zobrazované údaje browse"​ [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zoddavky1|zde]] ​    
 +    ​
 +{{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​generdavky.png?​nolink&​500}}
 +
 +
 +<​code>​
 +Mimo standardní údaje filtru rozhoduje o průběhu zpracování "​režim odečtu"​. Někdy je potřeba přichystat odečty ​
 +bez některých kontrol, např. periodicity. K tomu slouží mimořádný odečet. Další možností je kontrolní odečet.
 +Kontrolní odečty se generují podle příznaku kontrolního odečtu v číselníku kontrolních odečtů. Režim centrální
 +fakturace smí užívat pouze hlavní fakturant. Kromě standardních odečtů se vygenerují současně i kontrolní odečty.
 +</​code>​
 +
 +
 +    * **Generování dávky podle seznamu** ​    - uživatel vybere textový soubor se seznamem dávek. Ten lze nechat v předchozím kroku vygenerovat ve volbě hlavního menu Dávky|Import|Import ZVK požadavků
 +
 +==== Pořizované/​zobrazované údaje ====
 +
 +
 +    * **Název dávky** ​    - název odečtové dávky
 +    * **Archivováno** ​    - (zaškrtávátko) hlavička se uloží do archívu
 +    * **Měsíc odečtu** ​  - plánovaný měsíc
 +    * **Rok odečtu**
 +    * **Období odečtu** ​  - podle číselníku období odečtu [[:​orsoftopen:​o0:​ciseln:​o0ciselnik|(obecné číselníky)]],​ např. 51= roční, 10=měsíční,​ …
 +==== Ostatní ovládací prvky ====
 +
 +
 +    * **Pravé tlačítko myši na řádku** ​  - další možnost jak vyvolat editaci řádku. Nabídne se oprava, kopírování,​ výmaz.
 +    * **Dvojklik na řádku** **(hlavičce) **- Zobrazí se editační modul položek, přes filtr se nasvítí jen položky k aktuální hlavičce (dávce)