Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:z0_smlouvy [2013/02/25 06:53]
orsoftopen:z0:z0_smlouvy [2013/02/25 05:53] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Orsoft Open ======
 +
 +
 +===== ZIS =====
 +
 +
 +==== Smlouvy ====
 +
 +
 +Smlouvy jsou základní datovou tabulkou ZISu. Zde se vede evidence o všech smlouvách jednotlivých odběratelů vod.
 +Popis tabulky a tabulek souvisejících viz odkazy níže:
 +     * [[orsoftopen:​z0:​smlouvy:​zsml|Smlouvy]]
 +     * [[orsoftopen:​z0:​smlouvy:​zsml1|Položky smlouvy]]
 +Jednotlivé položky smlouvy mohou využívat podle zvoleného kódu sazby ještě následující tabulky:
 +     * [[orsoftopen:​z0:​smlouvy:​zsvparam|Parametry pro výpočet srážkové vody]]
 +     * [[orsoftopen:​z0:​smlouvy:​zpausparam|Parametry pro výpočet paušálem]] ​
 +
 +
 +