Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Riziková pracoviště

Rizikové pracoviště představuje oblast, ve které se během pracovní doby zaměstnanec v rámci své pracovní funkce často vyskytuje a může zde být vystaven nějakým zdravotním rizikům.

Přehled okna

Přehled okna 1 Útvar je nastavitelné volba. Slouží k automatické kontrole shody útvaru zaměstnance s útvarem rizikového pracoviště. Pokud se útvary neshodují, zaměstnance nelze na dané rizikové pracoviště zařadit. Pokud není útvar v rizikovém pracovišti vyplněn, je tato kontrola pominuta.
2 Rizikové funkce, které jsou přiřazeny k tomuto rizikovému pracovišti.
3 Rizikové faktory, které se obecně vyskytují na daném pracovišti ve stanovených úrovních.
Rizikové faktory 1 Ke každému rizikovému faktoru je třeba stanovit jeho předpokládanou úroveň rizikového faktoru.