Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Technické údaje k objektům správy majetku

Úloha slouží k evidenci popisných a technických údajů na objektu majetku. Tyto údaje lze specifikovat pro druh majetku - každý druh majetku může mít jinou skupinu technických údajů.

Příklady:

Pro definování této skupiny ke druhu objektu majetku slouží šablony technických údajů.

Šablony technických informací

Přiřazení šablony k Druhu objektu

Jednu šablonu lze přiřadit k více Druhům objektů

Promítnutí změn šablony na jednotlivé druhy objektů

Řídící a datové řádky na šabloně technických údajů

- určují zobrazení a možnost vyplňování údajů na kartě objektu majetku

Řídící řádky:

  • Jsou vztaženy ke „kartě“
  • Jsou vztaženy k „sekci“
  • Jsou vztaženy k „podsekci“

Umožňují rozdělit technické údaje do logických celků. Řídící řádky nelze editovat, mohou nést popis vyplňovaných sloupců.

Datové řádky:

  • Jsou vztaženy ke „kartě“, „sekci“ a „podsekci“
  • Mají vyplněný identifikátor „datového řádku“ – Radek a pořadí

Datové řádky nesou technickou informaci k objektu majetku.