Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:z0_zvk [2019/01/08 20:21]
orsoftopen:z0:z0_zvk [2019/01/08 19:21] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Zákaznická virtuální kancelář - ZVK ======
 +
 +Část ZISu, která slouží ke komunikaci B2C - tedy mezi firmou a zákazníky. Jedná se o zákaznický portál, ve kterém mohou zákazníci vodohospodářských společností najít informace.
 +
 +Základní procesy řešené ZVK:
 +
 +
 +    * Informace o odběrných místech
 +    * Možnost zapsání samoodečtů
 +    * Zobrazení faktur
 +    * Zobrazení uhrazených záloh, financial statement - stav pohledávek a závazků
 +    * Zapisování vzkazů od vodárny
 +    * Poslání vzkazu vodárně od zákazníka
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​z0:​zvk:​z9_zvk_om.jpg}}
 +