Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Přihklášení k ZVK

Přihlašování k ZVK je relizováno dvěma způsoby:

  • odběratelské číslo + heslo
  • odběratelské číslo + autorizovaný telefon (SMS)

Povolení přístupu k ZVK

Odběrateli udělíte přístup k ZVK přes „zátržítko“ u odběratele - „Přístup na web“. Tímto příznakem určíte, že odběratel bude součástí noční synchronizace a do virtuální kanceláře se budou synchronizovat jeho data.

z9_zvk_odb_web.jpg

Přihlašování heslem

Při povolování přístupu k ZVK je zákazníkovi vytvořeno první heslo - jedná se o číslo odběratele u maloodběratelů a IČO u velkoodběratelů. Uživatelé by si měli heslo hned při prvním přihlášení změnit.

Změnit heslo může i administrátor na administrační stránce (ale až po první synchronizaci!): např.: http://localhost:8080/admin.do

Tato stránka je chráněna administrátorským heslem.

Přihlašování přes autorizovaný telefon (SMS)

Po povolení přístupu k ZVK je třeba jít na administrační stránku a tam zadat povolený telefon. Povolených telefonů může být více! zadá se jako oddělený čárkou.

Pokud v administraci místo telefonu napíšete „0“ (nula), tak se zruší kontrola telefonu a účet se vrátí do režimu přístupu přes HESLO.

z9_zvk_admin_telefon.jpg

Při přihlášení je postup následující:

  • Odběratel zadá své číslo
  • Pokud má jeden telefon, tak je přednabídnuto jeho telefonní číslo
  • Pokud má povoleno více telefonů, tak musí zadat své telefonní číslo, které je kontrolováno proti autorizovanému seznamu (viz výše)
  • Na telefon je mu zaslána SMS zpráva s přístupovým kódem, který je platný 2 minuty.

z9_zvk_login_telefon.jpg

Svůj autorizovaný telefon si může uživatel sám měnit na stránce Účet.