Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Odběrná místa

Na této záložce jsou uvedena odběrná místa, která aktuálně odběratel vlastní. Jedná se o měřená OM a také OM se srážkovou vodou.

Pokud má OM v ZISu zadány parametry srážkové vody (plochy dle propustnosti), tak se zde ukáží.

z9_zvk_om.jpg

Při stisku tlačítka „Spotřeba OM“ se graficky ukáže spotřeba určeném odběrném místě

z9_zvk_om_graf.jpg

Zadání odečtu

Pro zadání odečtu stisknete tlačítko z9_zvk_om_odecet_btn.jpg Poté budete dotázání na vyplnění čísla vodoměru (nutné pro kontrolní funkce) a stav vodoměru. Odečet bude zadán k datu vyplnění.

Výjimkou je přelom roku. V ZISu je v konfiguraci rozmezí datumů, kdy lze v ZVK zadávat stav vodoměru k jakémukoli datu v rámci zadaného období. Konfigurace tohoto rozmezí je v:

  • ZIS / Parametry / Konfigurace / Přístup k ZVK

Tyto datumy je třeba KAŽDÝ ROK ZADÁVAT (důvodem je, že to nemusí být jen konec roku, ale např. při změně ceny, při změně DPH,…)

z0_konfig_zvk.jpg

Nabídka možných datumů odečtu se zobrazí po zadání čísla vodoměru

z9_zvk_om_odecet_zadani.jpg