Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Zálohy

Zde se zobrazí všech zúčtovaných záloh, které vodárna eviduje. Odběratel zde vidí výši zálohy a případně číslo faktury, která tu určitou zálohu „konzumuje“.

z9_zvk_zalohy.jpg