Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Saldo

Zobrazení saldokonta v nejjednodušší formě. Fakturováno / Zaplaceno / Nezaplaceno.

z9_zvk_saldo.jpg


Fakturováno

z9_zvk_saldo_fakturovano.jpg


Zaplaceno

Přehled jednotlivých evidovaných plateb za vodné a stočné.

z9_zvk_saldo_zaplaceno.jpg