Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Požadavky

Tato část virtuální kanceláře slouží k zaslání požadavků odběratele VaS do vodárny. Ke zpracování všech zadaných požadavků dochází až ve chvíli synchronizace (většinou noční dávková úloha).

V některých vodohospodářských společnostech je ZVK navázány na jiné CRM systémy. Další text se týká synchronizace ZVK s CRM Open.

Provázání s CRM Open

Všechny požadavky se zapisují do aktivit CRM Open. Zde je třeba upravit číselník

  • CRM / Parametry / Číselníky / Aktivity / Zdroj - a do něj přidat položku „ZVK“ s textem Zákaznická virtuální kancelář.
  • CRM / Parametry / Číselníky / Aktivity / Druh - a do něj přidat položku „POZ“ s textem Požadavky.
  • CRM / Parametry / Číselníky / Aktivity / Druh - a do něj přidat položku „OZN“ s textem Oznámení.

Vytvoření nového požadavku

z9_zvk_poz_vytvoreni.jpg

Při noční synchronizaci je zaslán email uživatelům (nastaveným v ZISu v konfiguraci ZVK), že jsou připraveny požadavky ke stažení.

Pro vlastní přenos požadavků je třeba spustit volbu

  • ZIS / Dávky / Import / Import ZVK požadavků

Požadavky jsou vidět u Odběratele v poslední záložce „CRM Aktivity“

z0_crm_novy_pozadavek.jpg

V dalším kroku můžeme na tuto zprávu odpovědět a při příští synchronizace se opět přenese zpět na ZVK. Odpověď píšeme do pole „Závěr“.

V ZVK se pak odpověď objeví u požadavku. Po stisku tlačítka „Zobrazit“ se ukáže původní dotaz a odpověď:

z9_zvk_poz_odpoved.jpg