Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselník garantů

Tento číselník slouží k nastavení nadstavby oprávnění pro školení. V základním stavu může uživatel vidět pouze školení, která sám založil. Schopnost vidět všechna školení, bez ohledu na to kdo je založil, musí být nastavena zde. Schopnost vidět, zakládat, opravovat a mazat školení jako celek, se nastavuje pomocí rolí a profilů, jako ve zbytku IS Orsoft Open.

Evropské normy při editaci školení smí nastavovat pouze pověřená osoba a nastavení tohoto pověření se taktéž provádí v číselníku garantů. Bez tohoto pověření zůstane záložka EN v editačním módu školení uzamčena.

Přehled okna

Přehled okna 1 Zvolená osoba.
2 Daná osoba smí vidět školení, která byla založena jinými osobami.
3 Daná osoba smí editovat evropské normy.