Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Školící místa

Jedná se o místa/místnosti/firmu, jež poskytují nějakou formu školení.

Přehled okna

Přehled okna 1 Základní údaje o školícím místě. Název je jediný povinný údaj.
2 Adresa školícího místa.
3 Kontakty.
4 Kapacity účastníků. Při zvolení školícího místa ve školeních se tyto údaje automaticky nastaví jako kapacity školení.
5 V nabídkách z číselníku se zobrazují pouze platné věty.
6 Společnost. Vkládána z konfigurace společnosti, pokud je nastavena.