Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Školitelé

Školitelé (lektoři). Představují osoby, které jsou zodpovědné za proškolení zaměstnanců v rámci nějaké odborné způsobilosti. Může se jednat i o externisty.

Přehled okna

Přehled okna 1 Základní údaje o školiteli. Název je jediný povinný údaj.
2 Adresa.
3 Kontakty.
4 V nabídkách z číselníku se zobrazují pouze platné věty.
5 Společnost. Vkládána z konfigurace společnosti, pokud je nastavena.