Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselníky rozvozů

Definice skupin výrobků

  • Kód skupiny - kód skupiny výrobků pro různé zařazení a třídění výrobků v rozborech.
  • Název skupiny - název skupiny.
  • Číslo výrobku - číslo výrobku zařazené do skupiny.
  • Zkratka pro výrobek - specifická zkratka pro výrobek.

Definice skupin firem

  • Kód skupiny - kód skupiny firem pro různé zařazení a třídění firem v rozborech.
  • Název skupiny - název skupiny.
  • Číslo firmy - číslo firmy zařazené do skupiny.
  • Zkratka skupiny - specifická zkratka pro skupinu.

Skupiny grup

  • Kód skupiny - číslo skupiny
  • Číslo - číslo výrobku