Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Ostatní číselníky

Sklady

 • Místo - číselný kód místa, skladu apod.
 • Název - název místa, skladu apod.
 • Dod.list od-do - číselná řada od-do pro dodací listy.
 • Účetní středisko - přednastavené účetní středisko pro místo, sklad apod.
 • Firma - přednastavené číslo firmy (z adresáře) peo dané místo sklad apod.
 • Cenová varianta - určuje variantu oceńování skladu. Metody ocenění, které lze využívat :
  • varianta 1 ceníkové ceny (ocenění pevnou skladovou cenou 1)
  • varianta 2 průměrné ceny (při každém pohybu se počítá průměrná cena za jeden výrobek na skladě)
  • varianta 3 skutečné ceny (např. s rozlišením popisných klíčů u výrobků - viz. konfigurace)
  • varianta 4 skutečné ceny FIFO
  • varianta 5 průměrné ceny za výrobek (při každém pohybu se počítá průměrná cena za jeden výrobek umístěný na různých skladech a zaznamenává se do ceníku)
  • Platí omezení, že nelze kombinovat variantu 2 a variantu 5 na různých skladech !
 • Posl.sběrný doklad - specifický údaj pro číslování sběrných dokladů za hotové.
 • Divize - přednastavené číslo firmy - divize, pro použití v holdingových společnostech apod.
 • Povolit do mínusu - příznak pro povolení mínusových stavů na skladě.
 • Stav po zakázkách - příznak pro specifické vedení stavů po zakázkách.
 • Klíče 1,2,3 - přednastavené klíče 1,2,3 pro klíčování stavů skladu.
 • Příznaky 1,2,3 - speciální parametry pro některé algoritmy.

Úhrady

 • Kód - kód úhrady používaný na fakturách a platbách.
 • Hodnota - název způsobu úhrady.
 • Způsob platby - specifický a pevně daný příznak určující úhradu.
 • Platba faktury - specifický příznak pro některé algoritmy.

Doprava

 • Kód - kód druhu dopravy.
 • Hodnota - název druhu dopravy.
 • Druh - zkratka pro daný druh dopravy.

Rozúčtování / kontace

 • Podsystém - součást klíče pro vyhledání souvztažnosti - konkrétní podsystém.
 • Závod - součást klíče pro vyhledání souvztažnosti - konkrétní závod.
 • Dokladová řada - součást klíče pro vyhledání souvztažnosti - konkrétní dokladová řada.
 • Souvztažnost - součást klíče pro vyhledání souvztažnosti - konkrétní kód souvztažnosti.
 • Pokračování 1 - součást klíče pro vyhledání souvztažnosti - pro fakturaci Z..Základ/D…DPH/K…Zaokrouhlení/C…Celková částka.
 • Pokračování 2 - součást klíče pro vyhledání souvztažnosti - pro fakturaci „Ekonomické členění“.
 • Pokračování 3 - součást klíče pro vyhledání souvztažnosti - pro fakturaci „Procento DPH“.
 • Pokračování 4 - součást klíče pro vyhledání souvztažnosti - pro fakturaci případné „-“ pro otáčení kontace.
 • Název - název / popis souvztažnosti.
 • Účet - přednastavený účet MD / DAL.
 • Útvar - přednastavený útvar MD / DAL.
 • Nositelé … - přednastavené další nositelé MD / DAL.

Dodací podmínky

 • Kód - kód dodací podmínky dle mezinárodních standardů (např. pro INTRASTAT) .
 • Hodnota - název dodací podmínky.

Přirážky a srážky

 • Kód - kód přirážky / slevy používaný na fakturách.
 • Hodnota - popis přirážky / slevy.
 • Sleva % - sleva / přirážka vyjádřená procentem.
 • Sleva Kč - zatím nevyužito.

Celní obchodní operace

 • Kód - kód obchodní operace pro účely INTRASTATU.
 • Hodnota - název obchodní operace.

Definice skupin výrobků

 • Kód skupiny - kód skupiny výrobků pro různé zařazení a třídění výrobků v rozborech.
 • Název skupiny - název skupiny.
 • Číslo výrobku - číslo výrobku zařazené do skupiny.
 • Zkratka pro výrobek - specifická zkratka pro výrobek.

Definice skupin firem

 • Kód skupiny - kód skupiny firem pro různé zařazení a třídění firem v rozborech.
 • Název skupiny - název skupiny.
 • Číslo firmy - číslo firmy zařazené do skupiny.
 • Zkratka skupiny - specifická zkratka pro skupinu.

Další názvy

 • Název tabulky - určuje zdroj/ tabulku, které se další název týká.
 • Kód položky - určuje klíčový údaj - kód položky, které se další název týká.
 • Řeč - doplňující údaj, ve které řeči je název napsán.
 • Název 1 - název - první část.
 • Název 2 - název - druhá část.
 • Doplněk - doplňující název.

Skladové lhůty

 • Sortimentní skupina - číslo sortimentní skupiny
 • Číslo - číslo výrobku
 • Záruka(dny) - počet dnů záruky
 • Lhůta(dny) - počet dnů lhůty

Skladové limity

 • Sklad - číslo skladu
 • Číslo - číslo výrobku
 • Minimální množství - minimální „povolené“ množství na skladě
 • Maximální množství - maximální „ povolené“ množství na skladě

Trvanlivost

 • Sortimentní skupina - číslo sortimentní skupiny
 • Číslo - číslo výrobku
 • Jednotka - D-den, M-měsíc, R-rok
 • Trvanlivost - počet jednotek

Přepočet množství pro EDI

 • Firma - číslo firmy
 • EAN - EAN
 • Číslo - číslo výrobku
 • Koeficient množství - koeficient přepočtu

Skupiny výrobků

 • Kód skupiny - kód skupiny výrobků pro různé zařazení a třídění výrobků v rozborech.
 • Číslo výrobku - číslo výrobku zařazené do skupiny.

Kusovník

 • Výrobek A - číslo výrobku, který je obsažen ve výrobku B jako polotovar.
 • Výrobek B - číslo výrobku, který obsahuje výrobek A.
 • Počet - počet výrobku A ve výrobku B.