Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Číselníky ceníku

 • Tato skupina číselníků je využívaná zejména při editaci parametrů v ceníku, případně jejich využití z ceníkovými položkami velmi úzce souvisí.

Ekonomické členění

 • Kód - zadává se kód ekonomického členění, který se uvádí jako jeden ze základních parametrů v ceníku.
 • Hodnota - název ekonomického členění.
 • Skupina - určuje skupinu/znak, který je potřebný zejména pro chování položky.
  • mezera určuje klasickou skladovou položku,
  • „R“ určuje režijní položku,
  • „O“ určuje položku pro sledování oběhových obalů(palet apod.),
  • „B“ určuje položku pro sledování oběhových obalů bez skladové evidence,
  • „Z“ určuje položku typu záloha nebo odpočet záloh.
 • PK - označení položky kalkulace (pro oblast výrobní evidence).
 • Účet - předdefinovaný účet zejména pro skladovou evidenci (MTZ)

Měrné jednotky

 • Kód - zadává se kód měrné jednotky, který se uvádí jako jeden ze základních parametrů v ceníku.
 • Hodnota - název měrné jednotky.
 • Zkratka - zkratka měrné jednotky používaná zejména pro tisky apod.

Celní sazebník

 • Daňová skupina - klíčový údaj, který určuje sazbu DPH pro položku v ceníku.
 • Typ DPH - určuje typ sazby (0…nulová/S…snížená/Z…základní/B…bez daně).
 • DPH % - procento DPH.
 • Kód DPH - doplňující údaj používaný např. v JCD.
 • Kód SD - doplňující údaj používaný např. v JCD.
 • Název 1-4 - název skupiny strukturovaný do 4 částí.
 • Kód PDP - určuje položku jako předmět dalšího plnění.
 • Celní sazba stálá - doplňující údaj používaný např. v JCD.
 • Celní sazba smluvní - doplňující údaj používaný např. v JCD.
 • Celní MJ - doplňující údaj používaný např. v JCD.
 • Příznak pro Intrastat - doplňující údaj používaný při exportu položek do INTRASTATu.
 • Příznak 2,3 - doplňující údaje, zatím nevyužívané.
 • Platnost - platnost od-do , zatím nevyužívané.

Sortimentní skupiny

 • Kód - zadává se kód sortimentní skupiny, který se uvádí jako jeden z rozlišovacích znaků v ceníku.
 • Hodnota - název sortimentní skupiny.
 • Text1 - doplňující text pro sort.skupinu používaný např. do tisků apod.
 • Text2 - doplňující text pro sort.skupinu používaný např. do tisků apod.

Druhy balení

 • Kód - zadává se kód druhu balení, který se uvádí jako jeden z parametrů v ceníku.
 • Hodnota - název druhu balení.
 • Koeficient - doplňující parametr používaný zejména v papírenské výrobě.
 • Indikace - doplňující parametr používaný zejména v papírenské výrobě.
 • Cena - doplňující parametr používaný zejména v papírenské výrobě.

Způsob balení

 • Číslo - zadává se číslo výrobku, pro který se nastavuje způsob zabalení
 • Kód skladu - sklad může rozlišit různý způsob zabalení z pohledu lokace.
 • Číslo firmy - firma může rozlišit různý způsob zabalení z pohledu zákazníka, kterému je výrobek určen.
 • Číslo obalu - zadává se číslo obalu, do kterého se výrobek balí.
 • Koeficient přepočtu - určuje kolik výrobků se do balení vejde.
 • Zkratka obalu - zkratka názvu obalu zejména pro tisky ložních listů.
 • Parametr - doplňující parametr pro specifické chování algoritmu.

Celní měrné jednotky

 • Kód - určuje kód měrné jednotky pro celní účely (nebo INTRASTAT).
 • Hodnota - název celní měrné jednotky.
 • Koeficient - doplňující údaj potřebný např. pro INTRASTAT.
 • Zkratka - doplňující zkratka MJ.

Sazby daně

 • Sazba % - určuje procento DPH .
 • Druh - určuje druh sazby DPH (0…nulová, S…snížená, Z…základní).
 • Platnost - období po které sazba DPH platí / platila.
 • Poznámka - doplňující poznámka.