Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:z0:fakt:zodecty0 [2015/01/12 12:54] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Odečty (hlavičky odečtů) =====
 +
 +
 +{{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty16.png?​nolink&​16}}Zde lze prohlížet/​editovat hlavičky odečtů. Hlavička odečtu je jednoznačně identifikována názvem fakturační dávky. Obsahuje přehledné informace o počtech [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty|položek odečtů]] v jednotlivých fázích zpracování (např. vyfakturovaných,​ chybných apod.)
 +
 +
 +**Použité barevné rozlišení v browse** ​
 +
 +
 +Barva řádku
 +
 +
 +    * zašedlá - vše vyfakturováno
 +
 +
 +==== Speciální ikony v záhlaví browse ====
 +
 +
 +    * **Vyfakturováno i nevyfakturováno** ​   - filtr, zobrazí všechny hlavičky odečtů
 +    * **Vše vyfakturováno** ​   - filtr, zobrazí pouze hlavičky dávek, které jsou kompletně vyfakturované
 +    * **Zbývá dofakturovat** ​   - filtr, zobrazí pouze hlavičky dávek, které nejsou kompletně vyfakturované
 +    * **Aktivní i neaktivní** ​   - zobrazí se aktuální hlavičky i hlavičky dávek uklizených v archívu
 +    * **Neaktivní (archivované)** ​   - zobrazí se pouze archivované hlavičky odečtů
 +    * **Aktivní **- zobrazí se pouze hlavičky odečtů nearchivované
 +    * **Generování odečtů** ​    - spustí generování odečtů, po zadání vstupních parametrů proběhne automaticky - viz [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty|Položky odečtů]] ​
 +    * **Vrácení odečtů** ​    - spustí vrácení odečtů (návrat do původního stavu po generování) podle zadaných kritérií\\  ​
 +{{:​orsoftopen:​z0:​fakt:​vracodecty.png}}
 +
 +
 +    * Přepočítat vše- přepočítá počty položek u všech fakturačních dávek. Tato akce může trvat delší dobu.
 +
 +
 +==== Pořizované/​zobrazované údaje ====
 +
 +
 +    * Fakturační dávka- název fakturační dávky
 +    * Fakturovat- (zaškrtávátko) příznak možnosti fakturovat
 +    * Vše vyfakturováno- (zaškrtávátko) příznak, že všechny položky dávky jsou vyfakturované - nelze editovat
 +    * Archivováno- (zaškrtávátko) hlavička se uloží do archívu
 +    * Datum poslední fakturace- datum poslední fakturace v dávce, needituje se
 +    * Poslední zpracovatel- osoba, která prováděla poslední zpracování,​ needituje se
 +    * Přepočítat- tlačítko pro nové přepočítání počtů položek aktuální fakturační dávky
 +
 +
 +=== Počty a příznaky (záložka) ===
 +
 +
 +Počty položek odečtů (needitují se - statistické údaje)
 +
 +
 +    * **Celkem** ​   - celkový počet položek odečtů ve fakturační dávce
 +    * **Vyfakturovaných** ​   - počet vyfakturovaných položek
 +    * **Chybných** ​   - počet chybných položek
 +    * **Zkontrolovaných** ​   - počet zkontrolovaných položek
 +    * **Blokovaných** ​   - počet blokovaných položek
 +    * **Zbývá fakturovat** ​   - počet položek zbývajících k fakturaci
 +    * **Odběratelů vyfakturovaných** ​   - počet odběratelů ve vyfakturovaných položkách
 +    * **Odběratelů nevyfakturovaných** ​   - počet odběratelů v nevyfakturovaných položkách
 +Příznaky(needitují se)
 +
 +
 +    * **P1** ​   - má-li příznak hodnotu "​A",​ je dávka určena k přepočítání. Needituje se - interní parametr pro komunikaci mezi programy.
 +    * **P2 až P7**    - zatím se nevyužívá
 +=== Položky odečtů (záložka) ===
 +
 +
 +Zobrazí se všechny položky odečtů pro aktuální fakturační dávku z tabulky [[:​orsoftopen:​z0:​fakt:​zodecty|Položky odečtů]] ​
 +
 +
 +==== Ostatní ovládací prvky ====
 +
 +
 +    * **Pravé tlačítko myši na řádku** ​    - další možnost jak vyvolat editaci řádku. Nabídne se oprava, kopírování,​ výmaz.
 +    * **Dvojklik na řádku** **(hlavičce) **- Zobrazí se editační modul položek odečtů, přes filtr se nasvítí jen odečty k aktuální hlavičce (fakturační dávce)