Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:g0_edm [2019/03/05 09:55] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Evidence dlouhodobého majetku ======
 +
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0zp:​g0zp|Dlouhodobý majetek]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0zp:​g0arc|Změny dlouhodobého majetku]]
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​prislus:​g0pri|Příslušenství]]
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​plan:​g0po1|Plán odpisů]] ​                                   ​
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_meszpr|Měsíční zpracování]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_rokzpr|Roční zpracování]] ​
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0_reg|Registry]] ​
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpb|Registr budov a staveb]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpp|Registr parcel]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zps|Registr strojů a zařízení]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpt|Registr dopravních prostředků]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpn|Registr ostatního majetku]] ​
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpk|Registr uměleckých děl]] ​                              
 +            * [[:​orsoftopen:​g0:​g0inv:​g0_inventury|Inventury]] ​                                                                               ​