Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft OpenInventury

Aktualizace inventury

V rámci této volby lze editovat již vzniklou inventuru, tj. doplňovat a zpřesňovat fyzický stav inventarizovaného majetku.

Popisy tabulek a tabulek souvisejících viz odkazy níže:

Přes ikonu pro Tisky se nabízí tyto inventurní sestavy:

 • Protokolol o inventuře - rozdíly
 • Soupis inventury - podklad (úzký)
 • Soupis inventury - podklad (široký)
 • Soupis inventury - podklad s příslušenstvím
 • Zápis o inventuře (úzký)
 • Zápis o inventuře - široký s příslušenstvímZaložení inventury k datu

V rámci této volby lze založit inventuru (tj. hlavičku inventury a k ní položky inventury) k zadanému datu. Na dialogovém okně se zobrazí tyto údaje:

 • Datum inventury
 • Popis
 • Volitelné parametry:
  • Inventura včetně dlouhodobého majetku
  • Inventura včetně operativní evidence
  • Inventura včetně příslušenství
  • V případě příslušenství ponechat i kmenovou větu
  • Přebírat fyzický počet kusů z účetního

Tlačítko Návrat akci ruší.