Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:plan:g0po1 [2019/10/07 10:31] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Plán odpisů pro aktuální inventární číslo =====
 +
 +
 +Pokud uživatel zvolí ikonu pro **Plán odpisů**, provede se výpočet jak daňových, tak účetních odpisů, případně rozpuštění transferů až do úplného odepsání a objeví se tabulka **Přehled plánovaných odpisů**: \\  Na posledním řádku tabulky naleznete informaci, kdy dojde k úplnému daňovému a účetnímu doodepsání daného inventární čísla. Tato informace může výborně sloužit ke kontrole, zda uživatel zadal správně parametry pro odpisování a zda se tedy daný majetek doodepíše právě tehdy, kdy je požadováno.