Orsoft Doku
Dokumentace a nápověda pro IS Orsoft Open

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

orsoftopen:g0:g0_reg [2016/07/21 08:45] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +==== Registry majetku====
 +
 +
 +Registry majetku jsou tabulky podsystému Majetek, které obsahují doplňující informace ke kartě majetku a to různého typu daného druhem majetku.
 +
 +Podle zadaného druhu DM můžete zapsat některé další doplňující,​ zvláště technické údaje a údaje pro zařazovací protokoly (Výnos FSÚ o jednotných vzorech prvotních záznamů pro oblast ZP a investice čj. 2079/78-03 z 31.5.1978) a to do tzv. registrů Majetku. Součástí registrů jsou i položky související s majetkovými daněmi a jejich evidencí. Dalším základem pro konstrukci registrů (především tedy parcel a budov) jsou požadavky Katastrálních úřadů na vedení evidence nemovitostí,​ definované požadavky na Státní informační systém, a samozřejmě obecné uživatelské požadavky. Podle nastavení v konfiguraci se nastavují různé úrovně kontroly v registrech.
 +
 +Každý z registrů obsahuje kromě specifických také společné údaje - kromě dosavadních nově tzv. třídící údaje (náplň si definuje si uživatel), celkem tři a údaje o vlastníkovi,​ uživateli, tzn. nájemci a o uživatelské (nájemní) identifikaci,​ čímž rozumíme obvykle identifikaci nájemní smlouvy apod. Tyto údaje umožňují definovat následně lepší práci s nájmy. Krom výše uvedených tří třídících údajů se dá třídit v každém registru také podle vlastníka a uživatele a také podle specifických klíčů (SPZ auta, výrobní číslo, adresy, vlastnického listu, katastru atd.).
 +
 +Popisy tabulek a tabulek souvisejících viz odkazy níže:
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpb|Registr budov a staveb]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpp|Registr parcel]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zps|Registr strojů a zařízení]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpt|Registr dopravních prostředků]]
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpn|Registr ostatního majetku]] ​
 +              * [[:​orsoftopen:​g0:​registry:​g0zpk|Registr uměleckých děl]] ​